ธรรมชาติ     
Natureza

-

o arco

ส่วนโค้ง

-

o celeiro

โรงนา

-

a baía

อ่าว

-

a praia

ชายหาด

-

a bolha

ฟอง

-

a caverna

ถ้ำ

-

a fazenda

ฟาร์ม

-

o fogo

ไฟ

-

a pegada

ร่องรอย

-

o globo

โลก

-

a colheita

การเก็บเกี่ยว

-

os fardos de feno

ก้อนหญ้าแห้ง

-

o lago

ทะเลสาบ

-

a folha

ใบไม้

-

a montanha

ภูเขา

-

o oceano

มหาสมุทร

-

o panorama

พาโนรามา

-

a rocha

ก้อนหิน

-

a fonte / a nascente

แอ่งน้ำ

-

o pântano

ป่าพรุ

-

a árvore

ต้นไม้

-

o tronco da árvore

ขอนไม้

-

o vale

หุบเขา

-

a vista

วิว

-

o jato de água

พวยน้ำ

-

a cachoeira

น้ำตก

-

a onda

คลื่น

-
o arco
ส่วนโค้ง

-
o celeiro
โรงนา

-
a baía
อ่าว

-
a praia
ชายหาด

-
a bolha
ฟอง

-
a caverna
ถ้ำ

-
a fazenda
ฟาร์ม

-
o fogo
ไฟ

-
a pegada
ร่องรอย

-
o globo
โลก

-
a colheita
การเก็บเกี่ยว

-
os fardos de feno
ก้อนหญ้าแห้ง

-
o lago
ทะเลสาบ

-
a folha
ใบไม้

-
a montanha
ภูเขา

-
o oceano
มหาสมุทร

-
o panorama
พาโนรามา

-
a rocha
ก้อนหิน

-
a fonte / a nascente
แอ่งน้ำ

-
o pântano
ป่าพรุ

-
a árvore
ต้นไม้

-
o tronco da árvore
ขอนไม้

-
o vale
หุบเขา

-
a vista
วิว

-
o jato de água
พวยน้ำ

-
a cachoeira
น้ำตก

-
a onda
คลื่น