ศัพท์นามธรรม     
Abstraktné pojmy

-

administratíva

การจัดการ

-

reklama

การโฆษณา

-

šípka

ลูกศร

-

zákaz

ห้าม

-

kariéra

อาชีพ

-

centrum

ศูนย์

-

voľba

การเลือกตั้ง

-

spolupráca

การทำงานร่วมกัน

-

farba

สี

-

kontakt

การติดต่อ

-

nebezpečenstvo

อันตราย

-

vyznanie lásky

การสารภาพรัก

-

chátranie

ความเสื่อมสภาพ

-

definícia

การจำกัดความ

-

rozdiel

ความแตกต่าง

-

prekážka

ความยากลำบาก

-

smer

ทิศทาง

-

objav

การค้นพบ

-

neporiadok

ความวุ่นวาย

-

diaľka

ระยะห่าง

-

vzdialenosť

ระยะทาง

-

rozmanitosť

ความหลากหลาย

-

snaha

ความพยายาม

-

prieskum

การสำรวจ

-

pád

การล้ม

-

sila

กำลัง

-

vôňa

กลิ่นหอม

-

sloboda

เสรีภาพ

-

polovica

ครึ่งหนึ่ง

-

výška

ความสูง

-

pomoc

ความช่วยเหลือ

-

úkryt

การหลบซ่อน

-

vlasť

บ้านเกิด

-

čistota

ความสะอาด

-

myšlienka

ความคิด

-

ilúzia

ภาพลวงตา

-

predstavivosť

จินตนาการ

-

inteligencia

ปัญญา

-

pozvánka

การเชิญ

-

spravodlivosť

ความยุติธรรม

-

svetlo

แสง

-

pohľad

การมอง

-

strata

การสูญเสีย

-

zväčšenie

การขยาย

-

chyba

ความผิดพลาด

-

vražda

การฆาตกรรม

-

národ

ประเทศชาติ

-

novinka

ความแปลกใหม่

-

možnosť

ตัวเลือก

-

trpezlivosť

ความอดทน

-

plánovanie

การวางแผน

-

problém

ปัญหา

-

ochrana

การป้องกัน

-

odraz

การสะท้อน

-

republika

สาธารณรัฐ

-

riziko

ความเสี่ยง

-

bezpečnosť

ความปลอดภัย

-

tajomstvo

ความลับ

-

pohlavie

เพศ

-

tieň

เงา

-

veľkosť

ขนาด

-

solidarita

ความสามัคคี

-

úspech

ความสำเร็จ

-

podpora

การสนับสนุน

-

tradícia

ประเพณี

-

hmotnosť

น้ำหนัก

-
administratíva
การจัดการ

-
reklama
การโฆษณา

-
šípka
ลูกศร

-
zákaz
ห้าม

-
kariéra
อาชีพ

-
centrum
ศูนย์

-
voľba
การเลือกตั้ง

-
spolupráca
การทำงานร่วมกัน

-
farba
สี

-
kontakt
การติดต่อ

-
nebezpečenstvo
อันตราย

-
vyznanie lásky
การสารภาพรัก

-
chátranie
ความเสื่อมสภาพ

-
definícia
การจำกัดความ

-
rozdiel
ความแตกต่าง

-
prekážka
ความยากลำบาก

-
smer
ทิศทาง

-
objav
การค้นพบ

-
neporiadok
ความวุ่นวาย

-
diaľka
ระยะห่าง

-
vzdialenosť
ระยะทาง

-
rozmanitosť
ความหลากหลาย

-
snaha
ความพยายาม

-
prieskum
การสำรวจ

-
pád
การล้ม

-
sila
กำลัง

-
vôňa
กลิ่นหอม

-
sloboda
เสรีภาพ

-
strašidlo
ผี

-
polovica
ครึ่งหนึ่ง

-
výška
ความสูง

-
pomoc
ความช่วยเหลือ

-
úkryt
การหลบซ่อน

-
vlasť
บ้านเกิด

-
čistota
ความสะอาด

-
myšlienka
ความคิด

-
ilúzia
ภาพลวงตา

-
predstavivosť
จินตนาการ

-
inteligencia
ปัญญา

-
pozvánka
การเชิญ

-
spravodlivosť
ความยุติธรรม

-
svetlo
แสง

-
pohľad
การมอง

-
strata
การสูญเสีย

-
zväčšenie
การขยาย

-
chyba
ความผิดพลาด

-
vražda
การฆาตกรรม

-
národ
ประเทศชาติ

-
novinka
ความแปลกใหม่

-
možnosť
ตัวเลือก

-
trpezlivosť
ความอดทน

-
plánovanie
การวางแผน

-
problém
ปัญหา

-
ochrana
การป้องกัน

-
odraz
การสะท้อน

-
republika
สาธารณรัฐ

-
riziko
ความเสี่ยง

-
bezpečnosť
ความปลอดภัย

-
tajomstvo
ความลับ

-
pohlavie
เพศ

-
tieň
เงา

-
veľkosť
ขนาด

-
solidarita
ความสามัคคี

-
úspech
ความสำเร็จ

-
podpora
การสนับสนุน

-
tradícia
ประเพณี

-
hmotnosť
น้ำหนัก