สภาพอากาศ     
Väder

-

barometer

เครื่องวัดความกดอากาศ

-

moln

เมฆ

-

kyla

ความเย็น

-

halvmåne

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-

mörker

ความมืด

-

torka

ภัยแล้ง

-

jorden

แผ่นดิน

-

dimma

หมอก

-

frost

น้ำค้างแข็ง

-

halka

การจับเกาะของน้ำแข็ง

-

värme

ความร้อน

-

orkan

พายุเฮอริเคน

-

istapp

น้ำแข็งย้อย

-

blixt

ฟ้าผ่า

-

meteor

อุกาบาต

-

månen

ดวงจันทร์

-

regnbåge

รุ้ง

-

regndroppe

หยดน้ำฝน

-

snö

หิมะ

-

snöflinga

เกล็ดหิมะ

-

snögubbe

ตุ๊กตาหิมะ

-

stjärna

ดาว

-

storm

ฟ้าร้อง

-

stormflod

น้ำท่วมฉับพลัน

-

sol

พระอาทิตย์

-

solstråle

แสงแดด

-

aftonrodnad

พระอาทิตย์ตก

-

termometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ

-

åska

พายุฝนฟ้าคะนอง

-

skymning

พลบค่ำ

-

väder

สภาพอากาศ

-

väta

สภาพเปียก

-

vind

ลม

-
barometer
เครื่องวัดความกดอากาศ

-
moln
เมฆ

-
kyla
ความเย็น

-
halvmåne
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-
mörker
ความมืด

-
torka
ภัยแล้ง

-
jorden
แผ่นดิน

-
dimma
หมอก

-
frost
น้ำค้างแข็ง

-
halka
การจับเกาะของน้ำแข็ง

-
värme
ความร้อน

-
orkan
พายุเฮอริเคน

-
istapp
น้ำแข็งย้อย

-
blixt
ฟ้าผ่า

-
meteor
อุกาบาต

-
månen
ดวงจันทร์

-
regnbåge
รุ้ง

-
regndroppe
หยดน้ำฝน

-
snö
หิมะ

-
snöflinga
เกล็ดหิมะ

-
snögubbe
ตุ๊กตาหิมะ

-
stjärna
ดาว

-
storm
ฟ้าร้อง

-
stormflod
น้ำท่วมฉับพลัน

-
sol
พระอาทิตย์

-
solstråle
แสงแดด

-
aftonrodnad
พระอาทิตย์ตก

-
termometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ

-
åska
พายุฝนฟ้าคะนอง

-
skymning
พลบค่ำ

-
väder
สภาพอากาศ

-
väta
สภาพเปียก

-
vind
ลม