บรรจุภัณฑ์     
包装

-

铝箔
lǚbó

อลูมิเนียมฟอยล์

-


tǒng

ถังไม้โอ๊ก

-

篮子
lánzi

ตะกร้า

-

盒子
hézi

กล่อง

-

一盒巧克力
yī hé qiǎokèlì

กล่องช็อคโกแลต

-

纸板
zhǐbǎn

กระดาษแข็ง

-

东西
dōngxī

ปริมาณความจุ

-

信封
xìnfēng

ซองจดหมาย

-

金属盒
jīnshǔ hé

กล่องโลหะ

-

油桶
yóu tǒng

ถังน้ำมัน

-

包装
bāozhuāng

บรรจุภัณฑ์

-

纸张
zhǐzhāng

กระดาษ

-

纸袋
zhǐdài

ถุงกระดาษ

-

塑料
sùliào

พลาสติก

-

盒/罐
hé/guàn

กระป๋อง

-

手提袋
shǒutí dài

กระเป๋าถือ

-

木箱
mù xiāng

กล่องไม้

-
铝箔
lǚbó
อลูมิเนียมฟอยล์

-

tǒng
ถังไม้โอ๊ก

-
篮子
lánzi
ตะกร้า

-
瓶子
píngzi
ขวด

-
盒子
hézi
กล่อง

-
一盒巧克力
yī hé qiǎokèlì
กล่องช็อคโกแลต

-
纸板
zhǐbǎn
กระดาษแข็ง

-
东西
dōngxī
ปริมาณความจุ

-
箱子
xiāngzi
ลัง

-
信封
xìnfēng
ซองจดหมาย

-

jié
ปม

-
金属盒
jīnshǔ hé
กล่องโลหะ

-
油桶
yóu tǒng
ถังน้ำมัน

-
包装
bāozhuāng
บรรจุภัณฑ์

-
纸张
zhǐzhāng
กระดาษ

-
纸袋
zhǐdài
ถุงกระดาษ

-
塑料
sùliào
พลาสติก

-
盒/罐
hé/guàn
กระป๋อง

-
手提袋
shǒutí dài
กระเป๋าถือ

-
葡萄酒桶
pútáojiǔ tǒng
ถังไวน์

-
葡萄酒瓶
pútáojiǔ píng
ขวดไวน์

-
木箱
mù xiāng
กล่องไม้