เครื่องมือ     
工具

-


máo

สมอ

-

刀片
dāopiàn

ใบมีด

-

木版
mùbǎn

แผ่นไม้

-

开瓶器
kāi píng qì

ที่เปิดขวด

-

扫帚
sàozhǒu

ไม้กวาด

-

刷子
shuāzi

แปรง

-


tǒng

ถัง

-

开罐器
kāi guàn qì

ที่เปิดกระป๋อง

-

“电锯
“diàn jù

เลื่อยยนต์

-

凿子
záozi

สิ่ว

-

圆锯片
yuán jù piàn

เลื่อยวงเดือน

-

电钻
diànzuàn

เครื่องเจาะ

-

小撮子
xiǎo zuǒ zi

ที่ตักขยะ

-

花园软管
huāyuán ruǎn guǎn

สายยางรดน้ำ

-

擦菜板
cā cài bǎn

ที่ขูด

-

锤子
chuízi

ค้อน

-

合页
hé yè

บานพับ

-

钩子
gōuzi

เบ็ด

-

梯子
tīzi

บันได

-

信件磅秤
xìnjiàn bàngchèng

เครื่องชั่งจดหมาย

-

磁铁
cítiě

แม่เหล็ก

-

铲子
chǎnzi

พลั่วตัก

-

钉子
dīngzi

ตะปู

-


zhēn

เข็ม

-

网络
wǎngluò

เครือข่าย

-

螺母
luómǔ

น็อต

-

刮刀
guādāo

เกรียงผสมสี

-

托盘
tuōpán

แท่นวางของ

-

铁叉
tiě chā

สามง่าม

-

刨床
bàochuáng

กบไสไม้

-

手推车
shǒutuīchē

รถเข็น

-

耙子
bàzi

คราด

-

修复
xiūfù

การซ่อมแซม

-

绳子
shéngzi

เชือก

-

尺子
chǐzi

ไม้บรรทัด

-


เลื่อย

-

剪刀
jiǎndāo

กรรไกร

-

螺丝
luósī

สกรู

-

缝纫线
féngrèn xiàn

ด้ายเย็บผ้า

-

铁铲
tiě chǎn

พลั่ว

-

纺车
fǎngchē

ล้อหมุน

-

螺旋弹簧
luóxuán tánhuáng

เกลียวสปริง

-

线轴
xiànzhóu

แกนม้วนสาย

-

钢索
gāng suǒ

สายเคเบิ้ลเหล็ก

-

胶带
jiāodài

เทปกาว

-

螺纹
luówén

เกลียว

-

工具
gōngjù

เครื่องมือ

-

工具箱
gōngjù xiāng

กล่องเครื่องมือ

-

小铲刀
xiǎo chǎn dāo

เกรียงทำสวน

-

镊子
nièzi

แหนบ

-

台钳
tái qián

เครื่องหนีบ

-

焊接设备
hànjiē shèbèi

อุปกรณ์เชื่อม

-

独轮车
dúlúnchē

รถเข็น

-

木屑
mùxiè

เศษไม้

-

扳手
bānshǒu

ประแจ

-

máo
สมอ

-
铁砧
tiě zhēn
ทั่ง

-
刀片
dāopiàn
ใบมีด

-
木版
mùbǎn
แผ่นไม้

-
螺栓
luóshuān
น็อต

-
开瓶器
kāi píng qì
ที่เปิดขวด

-
扫帚
sàozhǒu
ไม้กวาด

-
刷子
shuāzi
แปรง

-

tǒng
ถัง

-
电动圆锯
diàndòng yuán jù
เลื่อย

-
开罐器
kāi guàn qì
ที่เปิดกระป๋อง

-
链子
liànzi
โซ่

-
“电锯
“diàn jù
เลื่อยยนต์

-
凿子
záozi
สิ่ว

-
圆锯片
yuán jù piàn
เลื่อยวงเดือน

-
电钻
diànzuàn
เครื่องเจาะ

-
小撮子
xiǎo zuǒ zi
ที่ตักขยะ

-
花园软管
huāyuán ruǎn guǎn
สายยางรดน้ำ

-
擦菜板
cā cài bǎn
ที่ขูด

-
锤子
chuízi
ค้อน

-
合页
hé yè
บานพับ

-
钩子
gōuzi
เบ็ด

-
梯子
tīzi
บันได

-
信件磅秤
xìnjiàn bàngchèng
เครื่องชั่งจดหมาย

-
磁铁
cítiě
แม่เหล็ก

-
铲子
chǎnzi
พลั่วตัก

-
钉子
dīngzi
ตะปู

-

zhēn
เข็ม

-
网络
wǎngluò
เครือข่าย

-
螺母
luómǔ
น็อต

-
刮刀
guādāo
เกรียงผสมสี

-
托盘
tuōpán
แท่นวางของ

-
铁叉
tiě chā
สามง่าม

-
刨床
bàochuáng
กบไสไม้

-
钳子
qiánzi
คีม

-
手推车
shǒutuīchē
รถเข็น

-
耙子
bàzi
คราด

-
修复
xiūfù
การซ่อมแซม

-
绳子
shéngzi
เชือก

-
尺子
chǐzi
ไม้บรรทัด

-


เลื่อย

-
剪刀
jiǎndāo
กรรไกร

-
螺丝
luósī
สกรู

-
螺丝刀
luósīdāo
ไขควง

-
缝纫线
féngrèn xiàn
ด้ายเย็บผ้า

-
铁铲
tiě chǎn
พลั่ว

-
纺车
fǎngchē
ล้อหมุน

-
螺旋弹簧
luóxuán tánhuáng
เกลียวสปริง

-
线轴
xiànzhóu
แกนม้วนสาย

-
钢索
gāng suǒ
สายเคเบิ้ลเหล็ก

-
胶带
jiāodài
เทปกาว

-
螺纹
luówén
เกลียว

-
工具
gōngjù
เครื่องมือ

-
工具箱
gōngjù xiāng
กล่องเครื่องมือ

-
小铲刀
xiǎo chǎn dāo
เกรียงทำสวน

-
镊子
nièzi
แหนบ

-
台钳
tái qián
เครื่องหนีบ

-
焊接设备
hànjiē shèbèi
อุปกรณ์เชื่อม

-
独轮车
dúlúnchē
รถเข็น

-
电线
diànxiàn
ลวด

-
木屑
mùxiè
เศษไม้

-
扳手
bānshǒu
ประแจ