ธรรมชาติ     
自然

-


gǒng

ส่วนโค้ง

-


quān

โรงนา

-

海湾
hǎiwān

อ่าว

-

海滩
hǎitān

ชายหาด

-

农场
nóngchǎng

ฟาร์ม

-

足迹
zújì

ร่องรอย

-

收获
shōuhuò

การเก็บเกี่ยว

-

干草
gāncǎo

ก้อนหญ้าแห้ง

-


ทะเลสาบ

-

叶子
yèzi

ใบไม้

-


shān

ภูเขา

-

海洋
hǎiyáng

มหาสมุทร

-

全景
quánjǐng

พาโนรามา

-

岩石
yánshí

ก้อนหิน

-

泉水
quánshuǐ

แอ่งน้ำ

-

沼泽
zhǎozé

ป่าพรุ

-


shù

ต้นไม้

-

树干
shùgàn

ขอนไม้

-

山谷
shāngǔ

หุบเขา

-

喷水器
pēn shuǐ qì

พวยน้ำ

-

瀑布
pùbù

น้ำตก

-

波浪
bōlàng

คลื่น

-

gǒng
ส่วนโค้ง

-

quān
โรงนา

-
海湾
hǎiwān
อ่าว

-
海滩
hǎitān
ชายหาด

-
泡沫
pàomò
ฟอง

-
洞穴
dòngxué
ถ้ำ

-
农场
nóngchǎng
ฟาร์ม

-

huǒ
ไฟ

-
足迹
zújì
ร่องรอย

-
地球仪
dìqiúyí
โลก

-
收获
shōuhuò
การเก็บเกี่ยว

-
干草
gāncǎo
ก้อนหญ้าแห้ง

-


ทะเลสาบ

-
叶子
yèzi
ใบไม้

-

shān
ภูเขา

-
海洋
hǎiyáng
มหาสมุทร

-
全景
quánjǐng
พาโนรามา

-
岩石
yánshí
ก้อนหิน

-
泉水
quánshuǐ
แอ่งน้ำ

-
沼泽
zhǎozé
ป่าพรุ

-

shù
ต้นไม้

-
树干
shùgàn
ขอนไม้

-
山谷
shāngǔ
หุบเขา

-
眺望
tiàowàng
วิว

-
喷水器
pēn shuǐ qì
พวยน้ำ

-
瀑布
pùbù
น้ำตก

-
波浪
bōlàng
คลื่น