การเงิน     
资产

-

自动取款机
zìdòng qǔkuǎn jī

ตู้เอทีเอ็ม

-

帐户
zhànghù

บัญชี

-

银行
yínháng

ธนาคาร

-

纸币
zhǐbì

ธนบัตร

-

支票
zhīpiào

เช็ค

-

收款处
shōu kuǎn chù

แคชเชียร์

-

硬币
yìngbì

เหรียญ

-

货币
huòbì

สกุลเงิน

-

钻石
zuànshí

เพชร

-

美元
měiyuán

ดอลล่าร์

-

捐赠
juānzèng

การบริจาค

-

欧元
ōuyuán

สกุลเงินยูโร

-

汇率
huìlǜ

อัตราแลกเปลี่ยน

-

奢侈品
shēchǐ pǐn

ความหรูหรา

-

会员
huìyuán

สมาชิก

-


qián

เงิน

-

百分比
bǎifēnbǐ

เปอร์เซ็นต์

-

储蓄罐
chúxù guàn

กระปุกออมสิน

-

价格标签
jiàgé biāoqiān

ป้ายราคา

-

钱包
qiánbāo

กระเป๋าเงิน

-

收据
shōujù

ใบเสร็จ

-

证券交易所
zhèngquàn jiāoyì suǒ

ตลาดหลักทรัพย์

-

贸易
màoyì

การค้า

-

财宝
cáibǎo

สมบัติ

-

钱包
qiánbāo

กระเป๋าสตางค์

-

财富
cáifù

ความมั่งคั่ง

-
自动取款机
zìdòng qǔkuǎn jī
ตู้เอทีเอ็ม

-
帐户
zhànghù
บัญชี

-
银行
yínháng
ธนาคาร

-
纸币
zhǐbì
ธนบัตร

-
支票
zhīpiào
เช็ค

-
收款处
shōu kuǎn chù
แคชเชียร์

-
硬币
yìngbì
เหรียญ

-
货币
huòbì
สกุลเงิน

-
钻石
zuànshí
เพชร

-
美元
měiyuán
ดอลล่าร์

-
捐赠
juānzèng
การบริจาค

-
欧元
ōuyuán
สกุลเงินยูโร

-
汇率
huìlǜ
อัตราแลกเปลี่ยน

-
黄金
huángjīn
ทอง

-
奢侈品
shēchǐ pǐn
ความหรูหรา

-
交易所行情
jiāoyì suǒ hángqíng
ราคาตลาด

-
会员
huìyuán
สมาชิก

-

qián
เงิน

-
百分比
bǎifēnbǐ
เปอร์เซ็นต์

-
储蓄罐
chúxù guàn
กระปุกออมสิน

-
价格标签
jiàgé biāoqiān
ป้ายราคา

-
钱包
qiánbāo
กระเป๋าเงิน

-
收据
shōujù
ใบเสร็จ

-
证券交易所
zhèngquàn jiāoyì suǒ
ตลาดหลักทรัพย์

-
贸易
màoyì
การค้า

-
财宝
cáibǎo
สมบัติ

-
钱包
qiánbāo
กระเป๋าสตางค์

-
财富
cáifù
ความมั่งคั่ง