መኪና     
Аўтамабіль

-

паветраны фільтр
pavietrany fiĺtr
+

-

аварыя
avaryja
+

-

кэмпер
kempier
+

-

акумулятар аўтамабіля
akumuliatar aŭtamabilia
+

-

дзіцячае сядзенне
dziciačaje siadziennie
+

-

шкода
škoda
+

-

дызель
dyzieĺ
+

-

выхлапная труба
vychlapnaja truba
+

-

спусшчанае кола
spusščanaje kola
+

-

аўтазапраўляльная станцыя
aŭtazapraŭliaĺnaja stancyja
+

-

фара
fara
+

-

капот
kapot
+

-

дамкрат
damkrat
+

-

каністра
kanistra
+

-

сметнік
smietnik
+

-

задняя частка кузава
zadniaja častka kuzava
+

-

задні ліхтар
zadni lichtar
+

-

люстэрка задняга выгляду
liusterka zadniaha vyhliadu
+

-

вандроўка
vandroŭka
+

-

вобад
vobad
+

-

свечкі запальвання
sviečki zapaĺvannia
+

-

тахометр
tachomietr
+

-

білет
biliet
+

-

шына
šyna
+

-

паслуга буксіроўкі аўтамабіля
pasluha buksiroŭki aŭtamabilia
+

-

марачны аўтамабіль
maračny aŭtamabiĺ
+

-

кола
kola
+

-
паветраны фільтр
pavietrany fiĺtr


-
аварыя
avaryja


-
кэмпер
kempier


-
акумулятар аўтамабіля
akumuliatar aŭtamabilia


-
дзіцячае сядзенне
dziciačaje siadziennie


-
шкода
škoda


-
дызель
dyzieĺ


-
выхлапная труба
vychlapnaja truba


-
спусшчанае кола
spusščanaje kola


-
аўтазапраўляльная станцыя
aŭtazapraŭliaĺnaja stancyja


-
фара
fara


-
капот
kapot


-
дамкрат
damkrat


-
каністра
kanistra


-
сметнік
smietnik


-
задняя частка кузава
zadniaja častka kuzava


-
задні ліхтар
zadni lichtar


-
люстэрка задняга выгляду
liusterka zadniaha vyhliadu


-
вандроўка
vandroŭka


-
вобад
vobad


-
свечкі запальвання
sviečki zapaĺvannia


-
тахометр
tachomietr


-
білет
biliet


-
шына
šyna


-
паслуга буксіроўкі аўтамабіля
pasluha buksiroŭki aŭtamabilia


-
марачны аўтамабіль
maračny aŭtamabiĺ


-
кола
kola