ከተማ     
Горад

-

аэрапорт
aeraport
+

-

жылы дом
žyly dom
+

-

банк
bank
+

-

буйны горад
bujny horad
+

-

веласіпедная дарожка
vielasipiednaja darožka
+

-

лодкавы прычал
lodkavy pryčal
+

-

сталіца
stalica
+

-

гук званоў
huk zvanoŭ
+

-

могілкi
mohilki
+

-

кінатэатр
kinateatr
+

-

горад
horad
+

-

мапа горада
mapa horada
+

-

злачынства
zlačynstva
+

-

дэманстрацыя
demanstracyja
+

-

кірмаш
kirmaš
+

-

пажарная каманда
pažarnaja kamanda
+

-

фантан
fantan
+

-

смецце
smieccie
+

-

порт
port
+

-

гатэль
hateĺ
+

-

гідрант
hidrant
+

-

арыенцір
aryjencir
+

-

паштовая скрыня
paštovaja skrynia
+

-

суседзтва
susiedztva
+

-

неонавае святло
nieonavaje sviatlo
+

-

начны клуб
načny klub
+

-

стары горад
stary horad
+

-

опера
opiera
+

-

парк
park
+

-

лаўка ў парку
laŭka ŭ parku
+

-

пляцоўка для паркоўкі
pliacoŭka dlia parkoŭki
+

-

тэлефонная будка
teliefonnaja budka
+

-

паштовы індэкс
paštovy indeks
+

-

турма
turma
+

-

паб
pab
+

-

славутасці
slavutasci
+

-

гарызонт
haryzont
+

-

вулічны ліхтар
vuličny lichtar
+

-

турыстычны офіс
turystyčny ofis
+

-

вежа
vieža
+

-

тунэль
tuneĺ
+

-

транспартны сродак
transpartny srodak
+

-

вёска
vioska
+

-

воданапорная вежа
vodanapornaja vieža
+

-
аэрапорт
aeraport


-
жылы дом
žyly dom


-
банк
bank


-
буйны горад
bujny horad


-
веласіпедная дарожка
vielasipiednaja darožka


-
лодкавы прычал
lodkavy pryčal


-
сталіца
stalica


-
гук званоў
huk zvanoŭ


-
могілкi
mohilki


-
кінатэатр
kinateatr


-
горад
horad


-
мапа горада
mapa horada


-
злачынства
zlačynstva


-
дэманстрацыя
demanstracyja


-
кірмаш
kirmaš


-
пажарная каманда
pažarnaja kamanda


-
фантан
fantan


-
смецце
smieccie


-
порт
port


-
гатэль
hateĺ


-
гідрант
hidrant


-
арыенцір
aryjencir


-
паштовая скрыня
paštovaja skrynia


-
суседзтва
susiedztva


-
неонавае святло
nieonavaje sviatlo


-
начны клуб
načny klub


-
стары горад
stary horad


-
опера
opiera


-
парк
park


-
лаўка ў парку
laŭka ŭ parku


-
пляцоўка для паркоўкі
pliacoŭka dlia parkoŭki


-
тэлефонная будка
teliefonnaja budka


-
паштовы індэкс
paštovy indeks


-
турма
turma


-
паб
pab


-
славутасці
slavutasci


-
гарызонт
haryzont


-
вулічны ліхтар
vuličny lichtar


-
турыстычны офіс
turystyčny ofis


-
вежа
vieža


-
тунэль
tuneĺ


-
транспартны сродак
transpartny srodak


-
вёска
vioska


-
воданапорная вежа
vodanapornaja vieža