ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ     
材料

-
真鍮
shinchū


-
セメント
semento


-
瀬戸物
setomono


-
ナプキン
napukin


-

nuno


-
綿
wata


-
水晶
suishō


-

tsuchi


-
接着剤
setchaku-zai


-

kawa


-
金属
kinzoku


-

abura


-

kona


-

shio


-

suna


-
スクラップ
sukurappu


-

gin


-

ishi


-
わら
wara


-
木材
mokuzai


-
ウール
ūru