ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት     
Апстрактни поими

-

администрација
administraciJa
+

-

рекламирање
reklamiranje
+

-

стрела
strela
+

-

забрана
zabrana
+

-

кариера
kariera
+

-

центар
centar
+

-

избор
izbor
+

-

соработка
sorabotka
+

-

боја
boJa
+

-

контакт
kontakt
+

-

опасност
opasnost
+

-

изјава на љубов
izJava na ljubov
+

-

пад
pad
+

-

дефиниција
definiciJa
+

-

разлика
razlika
+

-

тешкотија
teškotiJa
+

-

насока
nasoka
+

-

откритие
otkritie
+

-

неред
nered
+

-

растојание
rastoJanie
+

-

растојание
rastoJanie
+

-

разновидност
raznovidnost
+

-

напор
napor
+

-

истражување
istražuvanje
+

-

пад
pad
+

-

сила
sila
+

-

мирис
miris
+

-

слобода
sloboda
+

-

дух
duh
+

-

половина
polovina
+

-

висина
visina
+

-

помош
pomoš
+

-

место за криење
mesto za krienje
+

-

татковина
tatkovina
+

-

хигиена
higiena
+

-

идеја
ideJa
+

-

илузија
iluziJa
+

-

имагинација
imaginaciJa
+

-

интелигенција
inteligenciJa
+

-

покана
pokana
+

-

правда
pravda
+

-

светлина
svetlina
+

-

изглед
izgled
+

-

загуба
zaguba
+

-

зголемување
zgolemuvanje
+

-

грешка
greška
+

-

убиство
ubistvo
+

-

нација
naciJa
+

-

новост
novost
+

-

опција
opciJa
+

-

трпение
trpenie
+

-

планирање
planiranje
+

-

проблем
problem
+

-

заштита
zaštita
+

-

одраз
odraz
+

-

република
republika
+

-

ризик
rizik
+

-

безбедност
bezbednost
+

-

тајна
taJna
+

-

пол
pol
+

-

сенка
senka
+

-

големина
golemina
+

-

солидарност
solidarnost
+

-

успех
uspeh
+

-

поддршка
poddrška
+

-

традиција
tradiciJa
+

-

тежина
težina
+

-
администрација
administraciJa


-
рекламирање
reklamiranje


-
стрела
strela


-
забрана
zabrana


-
кариера
kariera


-
центар
centar


-
избор
izbor


-
соработка
sorabotka


-
боја
boJa


-
контакт
kontakt


-
опасност
opasnost


-
изјава на љубов
izJava na ljubov


-
пад
pad


-
дефиниција
definiciJa


-
разлика
razlika


-
тешкотија
teškotiJa


-
насока
nasoka


-
откритие
otkritie


-
неред
nered


-
растојание
rastoJanie


-
растојание
rastoJanie


-
разновидност
raznovidnost


-
напор
napor


-
истражување
istražuvanje


-
пад
pad


-
сила
sila


-
мирис
miris


-
слобода
sloboda


-
дух
duh


-
половина
polovina


-
висина
visina


-
помош
pomoš


-
место за криење
mesto za krienje


-
татковина
tatkovina


-
хигиена
higiena


-
идеја
ideJa


-
илузија
iluziJa


-
имагинација
imaginaciJa


-
интелигенција
inteligenciJa


-
покана
pokana


-
правда
pravda


-
светлина
svetlina


-
изглед
izgled


-
загуба
zaguba


-
зголемување
zgolemuvanje


-
грешка
greška


-
убиство
ubistvo


-
нација
naciJa


-
новост
novost


-
опција
opciJa


-
трпение
trpenie


-
планирање
planiranje


-
проблем
problem


-
заштита
zaštita


-
одраз
odraz


-
република
republika


-
ризик
rizik


-
безбедност
bezbednost


-
тајна
taJna


-
пол
pol


-
сенка
senka


-
големина
golemina


-
солидарност
solidarnost


-
успех
uspeh


-
поддршка
poddrška


-
традиција
tradiciJa


-
тежина
težina