ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት     
Abstraktné pojmy

-
administratíva


-
reklama


-
šípka


-
zákaz


-
kariéra


-
centrum


-
voľba


-
spolupráca


-
farba


-
kontakt


-
nebezpečenstvo


-
vyznanie lásky


-
chátranie


-
definícia


-
rozdiel


-
prekážka


-
smer


-
objav


-
neporiadok


-
diaľka


-
vzdialenosť


-
rozmanitosť


-
snaha


-
prieskum


-
pád


-
sila


-
vôňa


-
sloboda


-
strašidlo


-
polovica


-
výška


-
pomoc


-
úkryt


-
vlasť


-
čistota


-
myšlienka


-
ilúzia


-
predstavivosť


-
inteligencia


-
pozvánka


-
spravodlivosť


-
svetlo


-
pohľad


-
strata


-
zväčšenie


-
chyba


-
vražda


-
národ


-
novinka


-
možnosť


-
trpezlivosť


-
plánovanie


-
problém


-
ochrana


-
odraz


-
republika


-
riziko


-
bezpečnosť


-
tajomstvo


-
pohlavie


-
tieň


-
veľkosť


-
solidarita


-
úspech


-
podpora


-
tradícia


-
hmotnosť