ኩነታት አየር     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt


-
เมฆ
mâyk


-
ความเย็น
kwam-yen′


-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo


-
ความมืด
kwam-mêut


-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng


-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′


-
หมอก
màwk


-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′


-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′


-
ความร้อน
kwam-ráwn


-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn


-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy


-
ฟ้าผ่า
fá-pà


-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt


-
ดวงจันทร์
duang-jan′


-
รุ้ง
róong′


-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′


-
หิมะ
hì′-má′


-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′


-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′


-
ดาว
dao


-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng


-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′


-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′


-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t


-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′


-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom


-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng


-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′


-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt


-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak


-
ลม
lom′