ስነ-ንድፊ ህንጻ     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

-

โรงนา
rong-na
+

-

อิฐ
ìt′
+

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

-

สะพาน
sà′-pan
+

-

อาคาร
a-kan
+

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

-

เสา
sǎo′
+

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

-

ป้อม
bhâwm
+

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′


-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la


-
โรงนา
rong-na


-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk


-
อิฐ
ìt′


-
บ้านอิฐ
bân-ìt′


-
สะพาน
sà′-pan


-
อาคาร
a-kan


-
ปราสาท
bhra-sàt


-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn


-
เสา
sǎo′


-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng


-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom


-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo


-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la


-
ป้อม
bhâwm


-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa


-
ประตู
bhrà′-dhoo


-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′


-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan


-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng


-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′


-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam


-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan


-
หลังคา
lǎng′-ka


-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′


-
นั่งร้าน
nâng′-rán


-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá


-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n


-
กระเบื้อง
grà′-bêuang