ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ     
Malzemeler

-
pirinç


-
çimento


-
seramik


-
bez


-
bez


-
pamuk


-
kristal


-
kir


-
tutkal


-
deri


-
metal


-
yağ


-
toz


-
tuz


-
kum


-
hurda


-
gümüş


-
taş


-
saman


-
odun


-
yün