ርክብ፡ ምብህሃል     
Thông tin liên lạc

-

địa chỉ +

-

bảng chữ cái +

-

máy trả lời điện thoại +

-

cái ăng-ten +

-

cuộc gọi +

-

đĩa CD +

-

thông tin liên lạc +

-

tính bảo mật +

-

kết nối +

-

cuộc thảo luận +

-

email +

-

giải trí +

-

chuyển phát nhanh +

-

máy fax +

-

ngành công nghiệp điện ảnh +

-

font chữ +

-

lời chào +

-

lời chào +

-

thiệp chúc mừng +

-

tai nghe +

-

biểu tượng +

-

thông tin +

-

internet +

-

cuộc phỏng vấn +

-

bàn phím +

-

chữ +

-

thư +

-

tạp chí +

-

phương tiện truyền thông +

-

micro +

-

điện thoại di động +

-

modem +

-

màn hình +

-

bàn di chuột +

-

tin tức +

-

tờ báo +

-

tiếng ồn +

-

lời chú giải +

-

giấy ghi chú +

-

trạm điện thoại công cộng +

-

ảnh +

-

album ảnh +

-

bưu thiếp hình ảnh +

-

hộp thư bưu chính +

-

đài phát thanh +

-

ống nghe +

-

bộ điều khiển từ xa +

-

vệ tinh +

-

màn hình +

-

dấu hiệu (ký hiệu) +

-

chữ ký +

-

điện thoại thông minh +

-

cái loa +

-

con tem +

-

văn phòng phẩm +

-

cuộc gọi điện thoại +

-

cuộc đàm thoại +

-

camera truyền hình +

-

văn bản +

-

TV +

-

video cassette +

-

máy bộ đàm +

-

trang web +

-

từ +

-
địa chỉ


-
bảng chữ cái


-
máy trả lời điện thoại


-
cái ăng-ten


-
cuộc gọi


-
đĩa CD


-
thông tin liên lạc


-
tính bảo mật


-
kết nối


-
cuộc thảo luận


-
email


-
giải trí


-
chuyển phát nhanh


-
máy fax


-
ngành công nghiệp điện ảnh


-
font chữ


-
lời chào


-
lời chào


-
thiệp chúc mừng


-
tai nghe


-
biểu tượng


-
thông tin


-
internet


-
cuộc phỏng vấn


-
bàn phím


-
chữ


-
thư


-
tạp chí


-
phương tiện truyền thông


-
micro


-
điện thoại di động


-
modem


-
màn hình


-
bàn di chuột


-
tin tức


-
tờ báo


-
tiếng ồn


-
lời chú giải


-
giấy ghi chú


-
trạm điện thoại công cộng


-
ảnh


-
album ảnh


-
bưu thiếp hình ảnh


-
hộp thư bưu chính


-
đài phát thanh


-
ống nghe


-
bộ điều khiển từ xa


-
vệ tinh


-
màn hình


-
dấu hiệu (ký hiệu)


-
chữ ký


-
điện thoại thông minh


-
cái loa


-
con tem


-
văn phòng phẩm


-
cuộc gọi điện thoại


-
cuộc đàm thoại


-
camera truyền hình


-
văn bản


-
TV


-
video cassette


-
máy bộ đàm


-
trang web


-
từ