ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት     
Thuật ngữ trừu tượng

-

chính quyền +

-

quảng cáo +

-

mũi tên +

-

lệnh cấm +

-

sự nghiệp +

-

trung tâm +

-

sự lựa chọn +

-

sự cộng tác +

-

màu sắc +

-

liên hệ +

-

mối nguy hiểm +

-

thổ lộ tình yêu +

-

sự suy giảm +

-

định nghĩa +

-

sự khác biệt +

-

sự khó khăn +

-

hướng +

-

sự khám phá +

-

hỗn loạn +

-

nơi xa xôi +

-

khoảng cách +

-

sự đa dạng +

-

nỗ lực +

-

thăm dò +

-

cú ngã +

-

sức mạnh +

-

hương thơm +

-

sự tự do +

-

con ma +

-

một nửa +

-

chiều cao +

-

sự trợ giúp +

-

nơi cất giấu +

-

tổ quốc +

-

vệ sinh thân thể +

-

ý tưởng +

-

ảo ảnh +

-

trí tưởng tượng +

-

trí thông minh +

-

lời mời +

-

công lý +

-

ánh sáng +

-

diện mạo +

-

tổn thất +

-

độ phóng đại +

-

sai lầm +

-

vụ giết người +

-

quốc gia +

-

điều mới mẻ +

-

tùy chọn +

-

lòng kiên nhẫn +

-

quy hoạch +

-

vấn đề +

-

bảo vệ +

-

sự phản ánh +

-

nước cộng hòa +

-

rủi ro +

-

sự an toàn +

-

bí mật +

-

giới tính +

-

bóng râm +

-

kích thước +

-

sự đoàn kết +

-

sự thành công +

-

sự hỗ trợ +

-

truyền thống +

-

trọng lượng +

-
chính quyền


-
quảng cáo


-
mũi tên


-
lệnh cấm


-
sự nghiệp


-
trung tâm


-
sự lựa chọn


-
sự cộng tác


-
màu sắc


-
liên hệ


-
mối nguy hiểm


-
thổ lộ tình yêu


-
sự suy giảm


-
định nghĩa


-
sự khác biệt


-
sự khó khăn


-
hướng


-
sự khám phá


-
hỗn loạn


-
nơi xa xôi


-
khoảng cách


-
sự đa dạng


-
nỗ lực


-
thăm dò


-
cú ngã


-
sức mạnh


-
hương thơm


-
sự tự do


-
con ma


-
một nửa


-
chiều cao


-
sự trợ giúp


-
nơi cất giấu


-
tổ quốc


-
vệ sinh thân thể


-
ý tưởng


-
ảo ảnh


-
trí tưởng tượng


-
trí thông minh


-
lời mời


-
công lý


-
ánh sáng


-
diện mạo


-
tổn thất


-
độ phóng đại


-
sai lầm


-
vụ giết người


-
quốc gia


-
điều mới mẻ


-
tùy chọn


-
lòng kiên nhẫn


-
quy hoạch


-
vấn đề


-
bảo vệ


-
sự phản ánh


-
nước cộng hòa


-
rủi ro


-
sự an toàn


-
bí mật


-
giới tính


-
bóng râm


-
kích thước


-
sự đoàn kết


-
sự thành công


-
sự hỗ trợ


-
truyền thống


-
trọng lượng