ስነ-ጥበባት     
Nghệ thuật

-

tiếng vỗ tay +

-

nghệ thuật +

-

cúi chào +

-

bàn chải +

-

cuốn sách màu +

-

vũ công +

-

bức vẽ +

-

phòng trưng bày +

-

cửa sổ kính +

-

nghệ thuật graffiti +

-

thủ công mỹ nghệ +

-

tranh ghép +

-

bức tranh tường +

-

bảo tàng +

-

biểu diễn +

-

tranh ảnh +

-

bài thơ +

-

tác phẩm điêu khắc +

-

bài hát +

-

bức tượng +

-

màu nước +

-
tiếng vỗ tay


-
nghệ thuật


-
cúi chào


-
bàn chải


-
cuốn sách màu


-
vũ công


-
bức vẽ


-
phòng trưng bày


-
cửa sổ kính


-
nghệ thuật graffiti


-
thủ công mỹ nghệ


-
tranh ghép


-
bức tranh tường


-
bảo tàng


-
biểu diễn


-
tranh ảnh


-
bài thơ


-
tác phẩm điêu khắc


-
bài hát


-
bức tượng


-
màu nước