ኩነታት አየር     
Thời tiết

-

thước đo +

-

đám mây +

-

lạnh +

-

lưỡi liềm +

-

bóng tối +

-

hạn hán +

-

trái đất +

-

sương mù +

-

sương giá +

-

men phủ +

-

nóng +

-

cơn bão +

-

trụ băng +

-

sét +

-

sao băng +

-

mặt trăng +

-

cầu vồng +

-

giọt mưa +

-

tuyết +

-

bông tuyết +

-

người tuyết +

-

ngôi sao +

-

cơn dông +

-

triều cường do dông bão +

-

mặt trời +

-

tia nắng +

-

hoàng hôn +

-

nhiệt kế +

-

cơn dông tố +

-

hoàng hôn +

-

thời tiết +

-

điều kiện ẩm ướt +

-

gió +

-
thước đo


-
đám mây


-
lạnh


-
lưỡi liềm


-
bóng tối


-
hạn hán


-
trái đất


-
sương mù


-
sương giá


-
men phủ


-
nóng


-
cơn bão


-
trụ băng


-
sét


-
sao băng


-
mặt trăng


-
cầu vồng


-
giọt mưa


-
tuyết


-
bông tuyết


-
người tuyết


-
ngôi sao


-
cơn dông


-
triều cường do dông bão


-
mặt trời


-
tia nắng


-
hoàng hôn


-
nhiệt kế


-
cơn dông tố


-
hoàng hôn


-
thời tiết


-
điều kiện ẩm ướt


-
gió