ስነ-ንድፊ ህንጻ     
Kiến trúc

-

kiến trúc +

-

vũ đài +

-

chuồng gia súc +

-

phong cách barốc +

-

khối xây dựng +

-

nhà gạch +

-

cầu +

-

toà nhà +

-

lâu đài +

-

nhà thờ lớn +

-

cột +

-

công trường xây dựng +

-

mái vòm +

-

mặt tiền +

-

sân bóng đá +

-

pháo đài +

-

đầu hồi +

-

cổng +

-

nhà nửa gạch nửa gỗ +

-

hải đăng +

-

công trình kỷ niệm +

-

nhà thờ Hồi giáo +

-

tháp đài tưởng niệm +

-

tòa nhà văn phòng +

-

mái nhà +

-

phế tích +

-

giàn giáo +

-

tòa nhà chọc trời +

-

cầu treo +

-

ngói +

-
kiến trúc


-
vũ đài


-
chuồng gia súc


-
phong cách barốc


-
khối xây dựng


-
nhà gạch


-
cầu


-
toà nhà


-
lâu đài


-
nhà thờ lớn


-
cột


-
công trường xây dựng


-
mái vòm


-
mặt tiền


-
sân bóng đá


-
pháo đài


-
đầu hồi


-
cổng


-
nhà nửa gạch nửa gỗ


-
hải đăng


-
công trình kỷ niệm


-
nhà thờ Hồi giáo


-
tháp đài tưởng niệm


-
tòa nhà văn phòng


-
mái nhà


-
phế tích


-
giàn giáo


-
tòa nhà chọc trời


-
cầu treo


-
ngói