ዓበይቲ እንስሳታት     
Động vật lớn

-

cá sấu +

-

hươu, nai +

-

khỉ đầu chó +

-

gấu +

-

trâu +

-

lạc đà +

-

con báo gêpa +

-

bò cái +

-

cá sấu +

-

khủng long +

-

con lừa +

-

con rồng +

-

con voi +

-

con hươu cao cổ +

-

khỉ độc gôrila +

-

hà mã +

-

con ngựa +

-

chuột túi +

-

con báo hoa mai +

-

sư tử +

-

lạc đà không bướu +

-

mèo rừng +

-

con quái vật +

-

nai sừng tấm Bắc Mỹ +

-

đà điểu +

-

gấu trúc +

-

con lợn +

-

gấu Bắc cực +

-

con báo sư tử +

-

con tê giác +

-

con hươu đực +

-

con hổ +

-

con hải mã +

-

ngựa hoang +

-

ngựa vằn +

-
cá sấu


-
hươu, nai


-
khỉ đầu chó


-
gấu


-
trâu


-
lạc đà


-
con báo gêpa


-
bò cái


-
cá sấu


-
khủng long


-
con lừa


-
con rồng


-
con voi


-
con hươu cao cổ


-
khỉ độc gôrila


-
hà mã


-
con ngựa


-
chuột túi


-
con báo hoa mai


-
sư tử


-
lạc đà không bướu


-
mèo rừng


-
con quái vật


-
nai sừng tấm Bắc Mỹ


-
đà điểu


-
gấu trúc


-
con lợn


-
gấu Bắc cực


-
con báo sư tử


-
con tê giác


-
con hươu đực


-
con hổ


-
con hải mã


-
ngựa hoang


-
ngựa vằn