ዓበይቲ እንስሳታት     
Động vật lớn

-
cá sấu


-
hươu, nai


-
khỉ đầu chó


-
gấu


-
trâu


-
lạc đà


-
con báo gêpa


-
bò cái


-
cá sấu


-
khủng long


-
con lừa


-
con rồng


-
con voi


-
con hươu cao cổ


-
khỉ độc gôrila


-
hà mã


-
con ngựa


-
chuột túi


-
con báo hoa mai


-
sư tử


-
lạc đà không bướu


-
mèo rừng


-
con quái vật


-
nai sừng tấm Bắc Mỹ


-
đà điểu


-
gấu trúc


-
con lợn


-
gấu Bắc cực


-
con báo sư tử


-
con tê giác


-
con hươu đực


-
con hổ


-
con hải mã


-
ngựa hoang


-
ngựa vằn