ንአሽቱ እንስሳታት     
Động vật nhỏ

-

con kiến +

-

bọ cánh cứng +

-

con chim +

-

lồng chim +

-

tổ chim nhân tạo +

-

ong nghệ +

-

con bướm +

-

sâu +

-

con rết +

-

con cua +

-

con ruồi +

-

con ếch +

-

cá vàng +

-

châu chấu +

-

chuột bạch +

-

chuột hamster +

-

con nhím +

-

chim ruồi +

-

con kỳ nhông +

-

côn trùng +

-

con sứa +

-

mèo con +

-

bọ rùa +

-

con thằn lằn +

-

con rận +

-

con sóc ngắn đuôi macmôt +

-

con muỗi +

-

con chuột +

-

con hàu +

-

bọ cạp +

-

cá ngựa +

-

con nghêu +

-

con tôm +

-

con nhện +

-

mạng nhện +

-

con sao biển +

-

ong bắp cày +

-
con kiến


-
bọ cánh cứng


-
con chim


-
lồng chim


-
tổ chim nhân tạo


-
ong nghệ


-
con bướm


-
sâu


-
con rết


-
con cua


-
con ruồi


-
con ếch


-
cá vàng


-
châu chấu


-
chuột bạch


-
chuột hamster


-
con nhím


-
chim ruồi


-
con kỳ nhông


-
côn trùng


-
con sứa


-
mèo con


-
bọ rùa


-
con thằn lằn


-
con rận


-
con sóc ngắn đuôi macmôt


-
con muỗi


-
con chuột


-
con hàu


-
bọ cạp


-
cá ngựa


-
con nghêu


-
con tôm


-
con nhện


-
mạng nhện


-
con sao biển


-
ong bắp cày