Vücut     
ร่างกาย

-
แขน
kæ̌n
kol

-
หลัง
lǎng′
sırt

-
ศีรษะล้าน
sěen-sà′-lán
kel kafa

-
เครา
krao′
sakal

-
เลือด
lêuat
kan

-
กระดูก
grà′-dòok
kemik

-
ก้น
gôn′
popo

-
ถักเปีย
tàk′-bhia
örgü

-
สมอง
sà′-mǎwng
beyin

-
เต้านม
dhâo′-nom′
göğüs

-
หู
hǒo
kulak

-
ตา
dha
göz

-
ใบหน้า
bai′-nâ
yüz

-
นิ้ว
néw′
parmak

-
ลายนิ้วมือ
lai-néw′-meu
parmak izi

-
กำปั้น
gam′-bhân′
tokat

-
เท้า
táo
ayak

-
ผม
pǒm′
saç

-
ทรงผม
song′-pǒm′
saç kesimi

-
มือ
meu
el

-
หัว
hǔa
kafa

-
หัวใจ
hǔa-jai′
kalp

-
นิ้วชี้
néw′-chée
işaret parmağı

-
ไต
dhai′
böbrek

-
หัวเข่า
hǔa-kào′
diz

-
ขา
kǎ
bacak

-
ริมฝีปาก
rim′-fěe-bhàk
dudak

-
ปาก
bhàk
ağız

-
ลอนผม
lawn-pǒm′
lüle

-
โครงกระดูก
krong-grà′-dòok
iskelet

-
ผิว
pěw′
cilt

-
กะโหลกศีรษะ
gà′-lòk-sěe-sà′
kafatası

-
รอยสัก
rawy-sàk′
dövme

-
คอ
kaw
boğaz

-
นิ้วหัวแม่มือ
néw′-hǔa-mæ̂-meu
baş parmak

-
นิ้วเท้า
néw′-táo
ayak parmağı

-
ลิ้น
lín′
dil

-
ฟัน
fan′
diş

-
วิกผม
wík′-pǒm′
peruk