Mimari     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

mimari

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

arena

-

โรงนา
rong-na
+

ahır

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

barok

-

อิฐ
ìt′
+

blok

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

tuğla ev

-

สะพาน
sà′-pan
+

köprü

-

อาคาร
a-kan
+

bina

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

kale

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

katedral

-

เสา
sǎo′
+

sütun

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

şantiye

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

kubbe

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

cephe

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

futbol stadyumu

-

ป้อม
bhâwm
+

kale

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

eğik duvar

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

kapı

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

yarı ahşap ev

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

deniz feneri

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

anıt

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

cami

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

ofis binası

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

çatı

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

harabe

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

iskele

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

gökdelen

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

asma köprü

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

karo

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
mimari

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
arena

-
โรงนา
rong-na
ahır

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
barok

-
อิฐ
ìt′
blok

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
tuğla ev

-
สะพาน
sà′-pan
köprü

-
อาคาร
a-kan
bina

-
ปราสาท
bhra-sàt
kale

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
katedral

-
เสา
sǎo′
sütun

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
şantiye

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
kubbe

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
cephe

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
futbol stadyumu

-
ป้อม
bhâwm
kale

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
eğik duvar

-
ประตู
bhrà′-dhoo
kapı

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
yarı ahşap ev

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
deniz feneri

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
anıt

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
cami

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
dikilitaş

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
ofis binası

-
หลังคา
lǎng′-ka
çatı

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
harabe

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
iskele

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
gökdelen

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
asma köprü

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
karo