Çevre     
สิ่งแวดล้อม

-

เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
+

tarım

-

มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
+

hava kirliliği

-

จอมปลวก
jawm-bhlùak
+

karınca yuvası

-

คลอง
klawng
+

kanal

-

ชายฝั่ง
chai-fàng′
+

sahil

-

ทวีป
tá′-wêep
+

kıta

-

ลำห้วย
lam′-hûay′
+

dere

-

เขื่อน
kèuan
+

baraj

-

ทะเลทราย
tá′-lay-sai
+

çöl

-

เนินทราย
ner̶n-sai
+

kumul

-

ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
+

alan

-

ป่าไม้
bhà-mái
+

orman

-

ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
+

buzul

-

พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
+

çalılık

-

เกาะ
gàw′
+

ada

-

ป่าทึบ
bhà-téup′
+

orman

-

ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
+

manzara

-

เทือกเขา
têuak-kǎo′
+

dağlar

-

อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
+

doğa parkı

-

ยอดเขา
yâwt-kǎo′
+

pik

-

กอง
gawng
+

yığın

-

การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
+

protesto yürüyüşü

-

การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
+

geri dönüşüm

-

ทะเล
tá′-lay
+

deniz

-

ควัน
kwan′
+

duman

-

ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
+

şarap bağı

-

ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
+

volkan

-

ขยะ
kà′-yà′
+

atık

-

ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
+

su seviyesi

-
เกษตรกรรม
gà′-sàyt-dhrà′-gam′
tarım

-
มลพิษทางอากาศ
mon′-pít′-tang-a-gàt
hava kirliliği

-
จอมปลวก
jawm-bhlùak
karınca yuvası

-
คลอง
klawng
kanal

-
ชายฝั่ง
chai-fàng′
sahil

-
ทวีป
tá′-wêep
kıta

-
ลำห้วย
lam′-hûay′
dere

-
เขื่อน
kèuan
baraj

-
ทะเลทราย
tá′-lay-sai
çöl

-
เนินทราย
ner̶n-sai
kumul

-
ทุ่งหญ้า
tôong′-yâ
alan

-
ป่าไม้
bhà-mái
orman

-
ธารน้ำแข็ง
tan-nám′-kæ̌ng′
buzul

-
พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
çalılık

-
เกาะ
gàw′
ada

-
ป่าทึบ
bhà-téup′
orman

-
ภูมิทัศน์
poo-mí′-tát′
manzara

-
เทือกเขา
têuak-kǎo′
dağlar

-
อุทยานแห่งชาติ
òot′-tá′-yan-hæ̀ng′-chât
doğa parkı

-
ยอดเขา
yâwt-kǎo′
pik

-
กอง
gawng
yığın

-
การเดินขบวนประท้วง
gan-der̶n-kòp′-won′-bhrà′-túang
protesto yürüyüşü

-
การรีไซเคิล
gan-ree-sai′-ker̶n
geri dönüşüm

-
ทะเล
tá′-lay
deniz

-
ควัน
kwan′
duman

-
ไร่องุ่น
râi′-à′-ngôon′
şarap bağı

-
ภูเขาไฟ
poo-kǎo′-fai′
volkan

-
ขยะ
kà′-yà′
atık

-
ระดับน้ำ
rá′-dàp′-nám
su seviyesi