Büyük hayvanlar     
Động vật lớn

-

cá sấu +

timsah

-

hươu, nai +

boynuz

-

khỉ đầu chó +

babun

-

gấu +

ayı

-

trâu +

buffalo

-

lạc đà +

deve

-

con báo gêpa +

çita

-

bò cái +

inek

-

cá sấu +

timsah

-

khủng long +

dinozor

-

con lừa +

eşek

-

con rồng +

ejderha

-

con voi +

fil

-

con hươu cao cổ +

zürafa

-

khỉ độc gôrila +

goril

-

hà mã +

hippo

-

con ngựa +

at

-

chuột túi +

kanguru

-

con báo hoa mai +

leopar

-

sư tử +

aslan

-

lạc đà không bướu +

lama

-

mèo rừng +

vaşak

-

con quái vật +

canavar

-

nai sừng tấm Bắc Mỹ +

geyik

-

đà điểu +

devekuşu

-

gấu trúc +

panda

-

con lợn +

domuz

-

gấu Bắc cực +

kutup ayısı

-

con báo sư tử +

puma

-

con tê giác +

gergedan

-

con hươu đực +

geyik

-

con hổ +

kaplan

-

con hải mã +

mors

-

ngựa hoang +

yaban atı

-

ngựa vằn +

zebra

-
cá sấu
timsah

-
hươu, nai
boynuz

-
khỉ đầu chó
babun

-
gấu
ayı

-
trâu
buffalo

-
lạc đà
deve

-
con báo gêpa
çita

-
bò cái
inek

-
cá sấu
timsah

-
khủng long
dinozor

-
con lừa
eşek

-
con rồng
ejderha

-
con voi
fil

-
con hươu cao cổ
zürafa

-
khỉ độc gôrila
goril

-
hà mã
hippo

-
con ngựa
at

-
chuột túi
kanguru

-
con báo hoa mai
leopar

-
sư tử
aslan

-
lạc đà không bướu
lama

-
mèo rừng
vaşak

-
con quái vật
canavar

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
geyik

-
đà điểu
devekuşu

-
gấu trúc
panda

-
con lợn
domuz

-
gấu Bắc cực
kutup ayısı

-
con báo sư tử
puma

-
con tê giác
gergedan

-
con hươu đực
geyik

-
con hổ
kaplan

-
con hải mã
mors

-
ngựa hoang
yaban atı

-
ngựa vằn
zebra