Trafik     
交通

-

游轮
yóulún

cruise gemisi

-

汽油
qìyóu

gaz / petrol

-

关口
guānkǒu

dağ geçidi

-

铁路桥
tiělù qiáo

demiryolu köprüsü

-

限速
xiàn sù

hız sınırı

-

路牌
lùpái

sokak işareti

-

道岔
dàochà

peron değişim anahtarı

-

交通阻塞
jiāotōng zǔsè

trafik sıkışıklığı

-

红绿灯
hónglǜdēng

trafik ışığı

-

三轮车
sānlúnchē

üç tekerlekli bisiklet

-
事故
shìgù
kaza

-
道口杆
dàokǒu gān
bariyer

-
自行车
zìxíngchē
bisiklet

-
小船
xiǎochuán
tekne

-
巴士
bāshì
otobüs

-
缆车
lǎnchē
teleferik

-
汽车
qìchē
araba

-
旅居车
lǚjū chē
karavan

-
马车
mǎchē
fayton

-
塞满
sāi mǎn
konjesyon

-
公路
gōnglù
kır yolu

-
游轮
yóulún
cruise gemisi

-
曲线
qūxiàn
eğri

-
死胡同
sǐhútòng
çıkmaz

-
出发
chūfā
kalkış

-
紧急刹车
jǐnjí shāchē
acil fren

-
入口
rùkǒu
giriş

-
自动扶梯
zìdòng fútī
yürüyen merdiven

-
超重行李
chāozhòng xínglǐ
fazla bagaj

-
出口
chūkǒu
çıkış

-
渡轮
dùlún
feribot

-
消防车
xiāofángchē
itfaiye aracı

-
飞行
fēixíng
uçuş

-
货运车
huò yùn chē
yük vagonu

-
汽油
qìyóu
gaz / petrol

-
手刹车
shǒu shāchē
el freni

-
直升机
zhíshēngjī
helikopter

-
高速公路
gāosù gōnglù
karayolu

-
船屋
chuánwū
yüzen ev

-
女士自行车
nǚshì zìxíngchē
bayan bisikleti

-
左转弯
zuǒ zhuǎnwān
sola viraj

-
铁路道口
tiělù dàokǒu
geçiş seviyesi

-
火车头
huǒchētóu
lokomotif

-
地图
dìtú
harita

-
地铁
dìtiě
metro

-
轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
moped

-
摩托艇
mótuō tǐng
motorbot

-
摩托车
mótuō chē
motosiklet

-
摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
motosiklet kaskı

-
女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
motosikletçi

-
山地自行车
shāndì zìxíngchē
dağ bisikleti

-
关口
guānkǒu
dağ geçidi

-
禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
geçilmez bölge

-
禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
sigara içilmez

-
单行道
dānxíng dào
tek yönlü yol

-
停车计时器
tíngchē jìshí qì
parkmetre

-
乘客
chéngkè
yolcu

-
喷气式客机
pēnqì shì kèjī
yolcu uçağı

-
行人
xíngrén
yaya

-
飞机
fēijī
uçak

-
坑洞
kēng dòng
çukur

-
螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
pervaneli uçak

-
铁路
tiělù
demiryolu

-
铁路桥
tiělù qiáo
demiryolu köprüsü

-
坡道
pō dào
rampa

-
优先行使
yōuxiān xíngshǐ
geçiş üstünlüğü

-
道路
dàolù
yol

-
环行交通
huánxíng jiāotōng
dolambaçlı

-
座位排
zuòwèi pái
koltuk sırası

-
滑板车
huábǎn chē
scooter

-
电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
scooter

-
旅行指南
lǚxíng zhǐnán
tabela

-
雪橇
xuěqiāo
kızak

-
雪地车
xuě dì chē
kar aracı

-
速度
sùdù
hız

-
限速
xiàn sù
hız sınırı

-
车站
chēzhàn
istasyon

-
轮船
lúnchuán
vapur

-
车站
chēzhàn
durak

-
路牌
lùpái
sokak işareti

-
童车
tóngchē
puset

-
地铁站
dìtiě zhàn
metro istasyonu

-
出租车
chūzū chē
taksi

-
车票
chēpiào
bilet

-
行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
hareket tarifesi

-
轨道
guǐdào
peron

-
道岔
dàochà
peron değişim anahtarı

-
拖拉机
tuōlājī
traktör

-
交通
jiāotōng
trafik

-
交通阻塞
jiāotōng zǔsè
trafik sıkışıklığı

-
红绿灯
hónglǜdēng
trafik ışığı

-
交通标志
jiāotōng biāozhì
trafik işareti

-
火车
huǒchē
tren

-
火车旅行
huǒchē lǚxíng
tren yolculuğu

-
有轨电车
yǒu guǐ diànchē
tramvay

-
运输
yùnshū
ulaştırma

-
三轮车
sānlúnchē
üç tekerlekli bisiklet

-
卡车
kǎchē
kamyon

-
双向行车
shuāngxiàng xíngchē
iki-yönlü trafik

-
地下通道
dìxià tōngdào
altgeçit

-
方向盘
fāngxiàngpán
tekerlek

-
飞艇
fēitǐng
zeplin