Погода     
สภาพอากาศ

-

ดาว
dao

зірка

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t

сонячний промінь

-

ลม
lom′

вітер

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
барометр

-
เมฆ
mâyk
хмара

-
ความเย็น
kwam-yen′
холод

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
півмісяць

-
ความมืด
kwam-mêut
темрява

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
посуха

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
земля

-
หมอก
màwk
туман

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
мороз

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
ожеледь

-
ความร้อน
kwam-ráwn
спека

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
ураган

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
бурулька

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
блискавка

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
метеор

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
місяць

-
รุ้ง
róong′
веселка

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
крапля дощу

-
หิมะ
hì′-má′
сніг

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
сніжинка

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
сніговик

-
ดาว
dao
зірка

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
гроза

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
штормовий приплив

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
сонце

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
сонячний промінь

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
захід

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
термометр

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
буря

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
сутінки

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
погода

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
вологість

-
ลม
lom′
вітер