‫احساسات‬     
ስሜት

-

መውደድ
mewidedi
+

‫جھکاؤ‬

-

ንዴት
nidēti
+

‫غصہ‬

-

ድብርት
dibiriti
+

‫بوریت‬

-

አመኔታ
āmenēta
+

‫اعتماد‬

-

ፈጠራ
fet’era
+

‫تخلیق‬

-

ቀውስ
k’ewisi
+

‫بحران‬

-

ጉጉ
gugu
+

‫جستجو / تجسس‬

-

ሽንፈት
shinifeti
+

‫شکست‬

-

ጭንቀት
ch’inik’eti
+

‫اداسی‬

-

ተስፋ መቁረጥ
tesifa mek’uret’i
+

‫مایوسی‬

-

አለመግባባት
ālemegibabati
+

‫مایوسی‬

-

አለመታመን
ālemetameni
+

‫بے اعتباری‬

-

ጥርጣሬ
t’irit’arē
+

‫شک‬

-

ህልም
hilimi
+

‫خواب‬

-

ድክመት
dikimeti
+

‫تھکن‬

-

ፍራቻ
firacha
+

‫خوف‬

-

ፀብ
t͟s’ebi
+

‫لڑائی‬

-

ወዳጅነት
wedajineti
+

‫دوستی‬

-

ደስታ
desita
+

‫تفریح‬

-

ሐዘን
ḥāzeni
+

‫غم‬

-

ምሬት
mirēti
+

‫منہ بنانا‬

-

እድል
idili
+

‫خوشی‬

-

ተስፋ
tesifa
+

‫امید‬

-

ረሃብ
rehabi
+

‫بھوک‬

-

ፍላጎት
filagoti
+

‫دلچسپی‬

-

ደስታ
desita
+

‫خوشی‬

-

መሳም
mesami
+

‫پیار / چومنا‬

-

ብቸኝነት
bichenyineti
+

‫تنہائی‬

-

ፍቅር
fik’iri
+

‫محبت‬

-

ጥልቅ ሐዘን
t’ilik’i ḥāzeni
+

‫افسردگی / اداسی‬

-

የፀባይ ሁኔታ
yet͟s’ebayi hunēta
+

‫موڈ‬

-

ቅን
k’ini
+

‫خوش امیدی‬

-

ድንጋጤ
dinigat’ē
+

‫گھبراہٹ‬

-

እረዳት አጥነት
iredati āt’ineti
+

‫الجھن‬

-

ቁጣ
k’ut’a
+

‫غصہ‬

-

አለመቀበል
ālemek’ebeli
+

‫انکار‬

-

ትስስር
tisisiri
+

‫تعلق‬

-

ጥየቃ
t’iyek’a
+

‫التجا‬

-

ጩኸት
ch’uẖeti
+

‫چیخ‬

-

ጥበቃ
t’ibek’a
+

‫حفاظت / سیکورٹی‬

-

ድንጋጤ
dinigat’ē
+

‫صدمہ‬

-

ፈገግታ
fegegita
+

‫مسکراہٹ‬

-

ጥልቅ ፍቅር
t’ilik’i fik’iri
+

‫شفقت / نرمی‬

-

ሃሳብ
hasabi
+

‫غور و فکر‬

-

አስተዋይነት
āsitewayineti
+

‫خیالات میں ڈوبا ہوا‬

-
መውደድ
mewidedi
‫جھکاؤ‬

-
ንዴት
nidēti
‫غصہ‬

-
ድብርት
dibiriti
‫بوریت‬

-
አመኔታ
āmenēta
‫اعتماد‬

-
ፈጠራ
fet’era
‫تخلیق‬

-
ቀውስ
k’ewisi
‫بحران‬

-
ጉጉ
gugu
‫جستجو / تجسس‬

-
ሽንፈት
shinifeti
‫شکست‬

-
ጭንቀት
ch’inik’eti
‫اداسی‬

-
ተስፋ መቁረጥ
tesifa mek’uret’i
‫مایوسی‬

-
አለመግባባት
ālemegibabati
‫مایوسی‬

-
አለመታመን
ālemetameni
‫بے اعتباری‬

-
ጥርጣሬ
t’irit’arē
‫شک‬

-
ህልም
hilimi
‫خواب‬

-
ድክመት
dikimeti
‫تھکن‬

-
ፍራቻ
firacha
‫خوف‬

-
ፀብ
t͟s’ebi
‫لڑائی‬

-
ወዳጅነት
wedajineti
‫دوستی‬

-
ደስታ
desita
‫تفریح‬

-
ሐዘን
ḥāzeni
‫غم‬

-
ምሬት
mirēti
‫منہ بنانا‬

-
እድል
idili
‫خوشی‬

-
ተስፋ
tesifa
‫امید‬

-
ረሃብ
rehabi
‫بھوک‬

-
ፍላጎት
filagoti
‫دلچسپی‬

-
ደስታ
desita
‫خوشی‬

-
መሳም
mesami
‫پیار / چومنا‬

-
ብቸኝነት
bichenyineti
‫تنہائی‬

-
ፍቅር
fik’iri
‫محبت‬

-
ጥልቅ ሐዘን
t’ilik’i ḥāzeni
‫افسردگی / اداسی‬

-
የፀባይ ሁኔታ
yet͟s’ebayi hunēta
‫موڈ‬

-
ቅን
k’ini
‫خوش امیدی‬

-
ድንጋጤ
dinigat’ē
‫گھبراہٹ‬

-
እረዳት አጥነት
iredati āt’ineti
‫الجھن‬

-
ቁጣ
k’ut’a
‫غصہ‬

-
አለመቀበል
ālemek’ebeli
‫انکار‬

-
ትስስር
tisisiri
‫تعلق‬

-
ጥየቃ
t’iyek’a
‫التجا‬

-
ጩኸት
ch’uẖeti
‫چیخ‬

-
ጥበቃ
t’ibek’a
‫حفاظت / سیکورٹی‬

-
ድንጋጤ
dinigat’ē
‫صدمہ‬

-
ፈገግታ
fegegita
‫مسکراہٹ‬

-
ጥልቅ ፍቅር
t’ilik’i fik’iri
‫شفقت / نرمی‬

-
ሃሳብ
hasabi
‫غور و فکر‬

-
አስተዋይነት
āsitewayineti
‫خیالات میں ڈوبا ہوا‬