‫ذہنی پیرائے‬     
Абстрактни понятия

-

администрация
administratsiya
+

‫انتظامیہ‬

-

реклама
reklama
+

‫اشتہار‬

-

стрелка
strelka
+

‫تیر کا نشان‬

-

забрана
zabrana
+

‫ممنوع‬

-

кариера
kariera
+

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

център
tsentŭr
+

‫مرکز‬

-

избор
izbor
+

‫انتخاب‬

-

сътрудничество
sŭtrudnichestvo
+

‫ساتھ کام کرنا‬

-

цвят
tsvyat
+

‫رنگ‬

-

контакт
kontakt
+

‫رابطہ‬

-

опасност
opasnost
+

‫خطرہ‬

-

любовно признание
lyubovno priznanie
+

‫محبت کا پیغام‬

-

разруха
razrukha
+

‫توڑ پھوڑ‬

-

определение
opredelenie
+

‫تعریف‬

-

разлика
razlika
+

‫فرق‬

-

трудност
trudnost
+

‫مشکل‬

-

посока
posoka
+

‫سمت‬

-

откритие
otkritie
+

‫دریافت‬

-

бъркотия
bŭrkotiya
+

‫بد نظمی‬

-

далечина
dalechina
+

‫دور‬

-

разстояние
razstoyanie
+

‫فاصلہ‬

-

разнообразие
raznoobrazie
+

‫ڈائیورسٹی‬

-

усилие
usilie
+

‫کوشش‬

-

проучване
prouchvane
+

‫تلاش‬

-

падане
padane
+

‫گرنا / زوال‬

-

сила
sila
+

‫قوت‬

-

аромат
aromat
+

‫خوشبو‬

-

свобода
svoboda
+

‫آزادی‬

-

призрак
prizrak
+

‫بھوت‬

-

половина
polovina
+

‫آدھا‬

-

височина
visochina
+

‫اونچائی‬

-

помощ
pomosht
+

‫مدد‬

-

скривалище
skrivalishte
+

‫چھپنے کی جگہ‬

-

родина
rodina
+

‫وطن‬

-

хигиена
khigiena
+

‫صفائی‬

-

идея
ideya
+

‫خیال‬

-

илюзия
ilyuziya
+

‫فریب نظر‬

-

въображение
vŭobrazhenie
+

‫تصور‬

-

интелигентност
inteligentnost
+

‫ذہانت‬

-

покана
pokana
+

‫دعوت‬

-

правосъдие
pravosŭdie
+

‫انصاف‬

-

светлина
svetlina
+

‫روشنی‬

-

външен вид
vŭnshen vid
+

‫نظر‬

-

загуба
zaguba
+

‫نقصان‬

-

увеличение
uvelichenie
+

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

грешка
greshka
+

‫غلطی‬

-

убийство
ubiĭstvo
+

‫قتل‬

-

нация
natsiya
+

‫قوم‬

-

новост
novost
+

‫نئی چیز‬

-

възможност
vŭzmozhnost
+

‫انتخاب‬

-

търпение
tŭrpenie
+

‫صبر‬

-

планиране
planirane
+

‫منصوبہ‬

-

проблем
problem
+

‫مسئلہ‬

-

защита
zashtita
+

‫بچاؤ‬

-

отражение
otrazhenie
+

‫انعکاس‬

-

република
republika
+

‫ریپبلک‬

-

риск
risk
+

‫خطرہ‬

-

безопасност
bezopasnost
+

‫حفاظت‬

-

тайна
taĭna
+

‫راز‬

-

пол
pol
+

‫جنس‬

-

сянка
syanka
+

‫سایہ‬

-

размер
razmer
+

‫ناپ / سائز‬

-

солидарност
solidarnost
+

‫یک جہتی‬

-

успех
uspekh
+

‫کامیابی‬

-

подкрепа
podkrepa
+

‫سہارا‬

-

традиция
traditsiya
+

‫روایت‬

-

тегло
teglo
+

‫وزن‬

-
администрация
administratsiya
‫انتظامیہ‬

-
реклама
reklama
‫اشتہار‬

-
стрелка
strelka
‫تیر کا نشان‬

-
забрана
zabrana
‫ممنوع‬

-
кариера
kariera
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
център
tsentŭr
‫مرکز‬

-
избор
izbor
‫انتخاب‬

-
сътрудничество
sŭtrudnichestvo
‫ساتھ کام کرنا‬

-
цвят
tsvyat
‫رنگ‬

-
контакт
kontakt
‫رابطہ‬

-
опасност
opasnost
‫خطرہ‬

-
любовно признание
lyubovno priznanie
‫محبت کا پیغام‬

-
разруха
razrukha
‫توڑ پھوڑ‬

-
определение
opredelenie
‫تعریف‬

-
разлика
razlika
‫فرق‬

-
трудност
trudnost
‫مشکل‬

-
посока
posoka
‫سمت‬

-
откритие
otkritie
‫دریافت‬

-
бъркотия
bŭrkotiya
‫بد نظمی‬

-
далечина
dalechina
‫دور‬

-
разстояние
razstoyanie
‫فاصلہ‬

-
разнообразие
raznoobrazie
‫ڈائیورسٹی‬

-
усилие
usilie
‫کوشش‬

-
проучване
prouchvane
‫تلاش‬

-
падане
padane
‫گرنا / زوال‬

-
сила
sila
‫قوت‬

-
аромат
aromat
‫خوشبو‬

-
свобода
svoboda
‫آزادی‬

-
призрак
prizrak
‫بھوت‬

-
половина
polovina
‫آدھا‬

-
височина
visochina
‫اونچائی‬

-
помощ
pomosht
‫مدد‬

-
скривалище
skrivalishte
‫چھپنے کی جگہ‬

-
родина
rodina
‫وطن‬

-
хигиена
khigiena
‫صفائی‬

-
идея
ideya
‫خیال‬

-
илюзия
ilyuziya
‫فریب نظر‬

-
въображение
vŭobrazhenie
‫تصور‬

-
интелигентност
inteligentnost
‫ذہانت‬

-
покана
pokana
‫دعوت‬

-
правосъдие
pravosŭdie
‫انصاف‬

-
светлина
svetlina
‫روشنی‬

-
външен вид
vŭnshen vid
‫نظر‬

-
загуба
zaguba
‫نقصان‬

-
увеличение
uvelichenie
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
грешка
greshka
‫غلطی‬

-
убийство
ubiĭstvo
‫قتل‬

-
нация
natsiya
‫قوم‬

-
новост
novost
‫نئی چیز‬

-
възможност
vŭzmozhnost
‫انتخاب‬

-
търпение
tŭrpenie
‫صبر‬

-
планиране
planirane
‫منصوبہ‬

-
проблем
problem
‫مسئلہ‬

-
защита
zashtita
‫بچاؤ‬

-
отражение
otrazhenie
‫انعکاس‬

-
република
republika
‫ریپبلک‬

-
риск
risk
‫خطرہ‬

-
безопасност
bezopasnost
‫حفاظت‬

-
тайна
taĭna
‫راز‬

-
пол
pol
‫جنس‬

-
сянка
syanka
‫سایہ‬

-
размер
razmer
‫ناپ / سائز‬

-
солидарност
solidarnost
‫یک جہتی‬

-
успех
uspekh
‫کامیابی‬

-
подкрепа
podkrepa
‫سہارا‬

-
традиция
traditsiya
‫روایت‬

-
тегло
teglo
‫وزن‬