‫ذہنی پیرائے‬     
Абстрактни понятия

-

реклама
reklama

‫اشتہار‬

-

стрелка
strelka

‫تیر کا نشان‬

-

забрана
zabrana

‫ممنوع‬

-

кариера
kariera

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

избор
izbor

‫انتخاب‬

-

цвят
tsvyat

‫رنگ‬

-

контакт
kontakt

‫رابطہ‬

-

разруха
razrukha

‫توڑ پھوڑ‬

-

откритие
otkritie

‫دریافت‬

-

усилие
usilie

‫کوشش‬

-

падане
padane

‫گرنا / زوال‬

-

сила
sila

‫قوت‬

-

аромат
aromat

‫خوشبو‬

-

свобода
svoboda

‫آزادی‬

-

височина
visochina

‫اونچائی‬

-

скривалище
skrivalishte

‫چھپنے کی جگہ‬

-

идея
ideya

‫خیال‬

-

илюзия
ilyuziya

‫فریب نظر‬

-

покана
pokana

‫دعوت‬

-

загуба
zaguba

‫نقصان‬

-

увеличение
uvelichenie

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

новост
novost

‫نئی چیز‬

-

проблем
problem

‫مسئلہ‬

-

риск
risk

‫خطرہ‬

-

пол
pol

‫جنس‬

-

сянка
syanka

‫سایہ‬

-

размер
razmer

‫ناپ / سائز‬

-

успех
uspekh

‫کامیابی‬

-

тегло
teglo

‫وزن‬

-
администрация
administratsiya
‫انتظامیہ‬

-
реклама
reklama
‫اشتہار‬

-
стрелка
strelka
‫تیر کا نشان‬

-
забрана
zabrana
‫ممنوع‬

-
кариера
kariera
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
център
tsentŭr
‫مرکز‬

-
избор
izbor
‫انتخاب‬

-
сътрудничество
sŭtrudnichestvo
‫ساتھ کام کرنا‬

-
цвят
tsvyat
‫رنگ‬

-
контакт
kontakt
‫رابطہ‬

-
опасност
opasnost
‫خطرہ‬

-
любовно признание
lyubovno priznanie
‫محبت کا پیغام‬

-
разруха
razrukha
‫توڑ پھوڑ‬

-
определение
opredelenie
‫تعریف‬

-
разлика
razlika
‫فرق‬

-
трудност
trudnost
‫مشکل‬

-
посока
posoka
‫سمت‬

-
откритие
otkritie
‫دریافت‬

-
бъркотия
bŭrkotiya
‫بد نظمی‬

-
далечина
dalechina
‫دور‬

-
разстояние
razstoyanie
‫فاصلہ‬

-
разнообразие
raznoobrazie
‫ڈائیورسٹی‬

-
усилие
usilie
‫کوشش‬

-
проучване
prouchvane
‫تلاش‬

-
падане
padane
‫گرنا / زوال‬

-
сила
sila
‫قوت‬

-
аромат
aromat
‫خوشبو‬

-
свобода
svoboda
‫آزادی‬

-
призрак
prizrak
‫بھوت‬

-
половина
polovina
‫آدھا‬

-
височина
visochina
‫اونچائی‬

-
помощ
pomosht
‫مدد‬

-
скривалище
skrivalishte
‫چھپنے کی جگہ‬

-
родина
rodina
‫وطن‬

-
хигиена
khigiena
‫صفائی‬

-
идея
ideya
‫خیال‬

-
илюзия
ilyuziya
‫فریب نظر‬

-
въображение
vŭobrazhenie
‫تصور‬

-
интелигентност
inteligentnost
‫ذہانت‬

-
покана
pokana
‫دعوت‬

-
правосъдие
pravosŭdie
‫انصاف‬

-
светлина
svetlina
‫روشنی‬

-
външен вид
vŭnshen vid
‫نظر‬

-
загуба
zaguba
‫نقصان‬

-
увеличение
uvelichenie
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
грешка
greshka
‫غلطی‬

-
убийство
ubiĭstvo
‫قتل‬

-
нация
natsiya
‫قوم‬

-
новост
novost
‫نئی چیز‬

-
възможност
vŭzmozhnost
‫انتخاب‬

-
търпение
tŭrpenie
‫صبر‬

-
планиране
planirane
‫منصوبہ‬

-
проблем
problem
‫مسئلہ‬

-
защита
zashtita
‫بچاؤ‬

-
отражение
otrazhenie
‫انعکاس‬

-
република
republika
‫ریپبلک‬

-
риск
risk
‫خطرہ‬

-
безопасност
bezopasnost
‫حفاظت‬

-
тайна
taĭna
‫راز‬

-
пол
pol
‫جنس‬

-
сянка
syanka
‫سایہ‬

-
размер
razmer
‫ناپ / سائز‬

-
солидарност
solidarnost
‫یک جہتی‬

-
успех
uspekh
‫کامیابی‬

-
подкрепа
podkrepa
‫سہارا‬

-
традиция
traditsiya
‫روایت‬

-
тегло
teglo
‫وزن‬