‫ذہنی پیرائے‬     
Apstraktni pojmovi

-

uprava

‫انتظامیہ‬

-

reklama

‫اشتہار‬

-

strelica

‫تیر کا نشان‬

-

zabrana

‫ممنوع‬

-

karijera

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

središte

‫مرکز‬

-

izbor

‫انتخاب‬

-

saradnja

‫ساتھ کام کرنا‬

-

boja

‫رنگ‬

-

kontakt

‫رابطہ‬

-

opasnost

‫خطرہ‬

-

izjava ljubavi

‫محبت کا پیغام‬

-

propadanje

‫توڑ پھوڑ‬

-

definicija

‫تعریف‬

-

razlika

‫فرق‬

-

poteškoća

‫مشکل‬

-

smjer

‫سمت‬

-

otkriće

‫دریافت‬

-

nered

‫بد نظمی‬

-

daljina

‫دور‬

-

udaljenost

‫فاصلہ‬

-

raznovrsnost

‫ڈائیورسٹی‬

-

trud

‫کوشش‬

-

istraživanje

‫تلاش‬

-

pad

‫گرنا / زوال‬

-

snaga

‫قوت‬

-

miris

‫خوشبو‬

-

sloboda

‫آزادی‬

-

duh

‫بھوت‬

-

polovina

‫آدھا‬

-

visina

‫اونچائی‬

-

pomoć

‫مدد‬

-

skrovište

‫چھپنے کی جگہ‬

-

domovina

‫وطن‬

-

čistoća

‫صفائی‬

-

ideja

‫خیال‬

-

iluzija

‫فریب نظر‬

-

mašta

‫تصور‬

-

inteligencija

‫ذہانت‬

-

pozivnica

‫دعوت‬

-

pravda

‫انصاف‬

-

svjetlost

‫روشنی‬

-

pogled

‫نظر‬

-

gubitak

‫نقصان‬

-

uvećanje

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

greška

‫غلطی‬

-

ubistvo

‫قتل‬

-

nacija

‫قوم‬

-

novost

‫نئی چیز‬

-

mogućnost

‫انتخاب‬

-

strpljenje

‫صبر‬

-

planiranje

‫منصوبہ‬

-

problem

‫مسئلہ‬

-

zaštita

‫بچاؤ‬

-

odraz

‫انعکاس‬

-

republika

‫ریپبلک‬

-

rizik

‫خطرہ‬

-

bezbijednost

‫حفاظت‬

-

tajna

‫راز‬

-

pol

‫جنس‬

-

sjenka

‫سایہ‬

-

veličina

‫ناپ / سائز‬

-

solidarnost

‫یک جہتی‬

-

uspjeh

‫کامیابی‬

-

podrška

‫سہارا‬

-

tradicija

‫روایت‬

-

težina

‫وزن‬

-
uprava
‫انتظامیہ‬

-
reklama
‫اشتہار‬

-
strelica
‫تیر کا نشان‬

-
zabrana
‫ممنوع‬

-
karijera
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
središte
‫مرکز‬

-
izbor
‫انتخاب‬

-
saradnja
‫ساتھ کام کرنا‬

-
boja
‫رنگ‬

-
kontakt
‫رابطہ‬

-
opasnost
‫خطرہ‬

-
izjava ljubavi
‫محبت کا پیغام‬

-
propadanje
‫توڑ پھوڑ‬

-
definicija
‫تعریف‬

-
razlika
‫فرق‬

-
poteškoća
‫مشکل‬

-
smjer
‫سمت‬

-
otkriće
‫دریافت‬

-
nered
‫بد نظمی‬

-
daljina
‫دور‬

-
udaljenost
‫فاصلہ‬

-
raznovrsnost
‫ڈائیورسٹی‬

-
trud
‫کوشش‬

-
istraživanje
‫تلاش‬

-
pad
‫گرنا / زوال‬

-
snaga
‫قوت‬

-
miris
‫خوشبو‬

-
sloboda
‫آزادی‬

-
duh
‫بھوت‬

-
polovina
‫آدھا‬

-
visina
‫اونچائی‬

-
pomoć
‫مدد‬

-
skrovište
‫چھپنے کی جگہ‬

-
domovina
‫وطن‬

-
čistoća
‫صفائی‬

-
ideja
‫خیال‬

-
iluzija
‫فریب نظر‬

-
mašta
‫تصور‬

-
inteligencija
‫ذہانت‬

-
pozivnica
‫دعوت‬

-
pravda
‫انصاف‬

-
svjetlost
‫روشنی‬

-
pogled
‫نظر‬

-
gubitak
‫نقصان‬

-
uvećanje
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
greška
‫غلطی‬

-
ubistvo
‫قتل‬

-
nacija
‫قوم‬

-
novost
‫نئی چیز‬

-
mogućnost
‫انتخاب‬

-
strpljenje
‫صبر‬

-
planiranje
‫منصوبہ‬

-
problem
‫مسئلہ‬

-
zaštita
‫بچاؤ‬

-
odraz
‫انعکاس‬

-
republika
‫ریپبلک‬

-
rizik
‫خطرہ‬

-
bezbijednost
‫حفاظت‬

-
tajna
‫راز‬

-
pol
‫جنس‬

-
sjenka
‫سایہ‬

-
veličina
‫ناپ / سائز‬

-
solidarnost
‫یک جہتی‬

-
uspjeh
‫کامیابی‬

-
podrška
‫سہارا‬

-
tradicija
‫روایت‬

-
težina
‫وزن‬