‫ذہنی پیرائے‬     
Apstraktni pojmovi

-

uprava +

‫انتظامیہ‬

-

reklama +

‫اشتہار‬

-

strelica +

‫تیر کا نشان‬

-

zabrana +

‫ممنوع‬

-

karijera +

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

središte +

‫مرکز‬

-

izbor +

‫انتخاب‬

-

saradnja +

‫ساتھ کام کرنا‬

-

boja +

‫رنگ‬

-

kontakt +

‫رابطہ‬

-

opasnost +

‫خطرہ‬

-

izjava ljubavi +

‫محبت کا پیغام‬

-

propadanje +

‫توڑ پھوڑ‬

-

definicija +

‫تعریف‬

-

razlika +

‫فرق‬

-

poteškoća +

‫مشکل‬

-

smjer +

‫سمت‬

-

otkriće +

‫دریافت‬

-

nered +

‫بد نظمی‬

-

daljina +

‫دور‬

-

udaljenost +

‫فاصلہ‬

-

raznovrsnost +

‫ڈائیورسٹی‬

-

trud +

‫کوشش‬

-

istraživanje +

‫تلاش‬

-

pad +

‫گرنا / زوال‬

-

snaga +

‫قوت‬

-

miris +

‫خوشبو‬

-

sloboda +

‫آزادی‬

-

duh +

‫بھوت‬

-

polovina +

‫آدھا‬

-

visina +

‫اونچائی‬

-

pomoć +

‫مدد‬

-

skrovište +

‫چھپنے کی جگہ‬

-

domovina +

‫وطن‬

-

čistoća +

‫صفائی‬

-

ideja +

‫خیال‬

-

iluzija +

‫فریب نظر‬

-

mašta +

‫تصور‬

-

inteligencija +

‫ذہانت‬

-

pozivnica +

‫دعوت‬

-

pravda +

‫انصاف‬

-

svjetlost +

‫روشنی‬

-

pogled +

‫نظر‬

-

gubitak +

‫نقصان‬

-

uvećanje +

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

greška +

‫غلطی‬

-

ubistvo +

‫قتل‬

-

nacija +

‫قوم‬

-

novost +

‫نئی چیز‬

-

mogućnost +

‫انتخاب‬

-

strpljenje +

‫صبر‬

-

planiranje +

‫منصوبہ‬

-

problem +

‫مسئلہ‬

-

zaštita +

‫بچاؤ‬

-

odraz +

‫انعکاس‬

-

republika +

‫ریپبلک‬

-

rizik +

‫خطرہ‬

-

bezbijednost +

‫حفاظت‬

-

tajna +

‫راز‬

-

pol +

‫جنس‬

-

sjenka +

‫سایہ‬

-

veličina +

‫ناپ / سائز‬

-

solidarnost +

‫یک جہتی‬

-

uspjeh +

‫کامیابی‬

-

podrška +

‫سہارا‬

-

tradicija +

‫روایت‬

-

težina +

‫وزن‬

-
uprava
‫انتظامیہ‬

-
reklama
‫اشتہار‬

-
strelica
‫تیر کا نشان‬

-
zabrana
‫ممنوع‬

-
karijera
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
središte
‫مرکز‬

-
izbor
‫انتخاب‬

-
saradnja
‫ساتھ کام کرنا‬

-
boja
‫رنگ‬

-
kontakt
‫رابطہ‬

-
opasnost
‫خطرہ‬

-
izjava ljubavi
‫محبت کا پیغام‬

-
propadanje
‫توڑ پھوڑ‬

-
definicija
‫تعریف‬

-
razlika
‫فرق‬

-
poteškoća
‫مشکل‬

-
smjer
‫سمت‬

-
otkriće
‫دریافت‬

-
nered
‫بد نظمی‬

-
daljina
‫دور‬

-
udaljenost
‫فاصلہ‬

-
raznovrsnost
‫ڈائیورسٹی‬

-
trud
‫کوشش‬

-
istraživanje
‫تلاش‬

-
pad
‫گرنا / زوال‬

-
snaga
‫قوت‬

-
miris
‫خوشبو‬

-
sloboda
‫آزادی‬

-
duh
‫بھوت‬

-
polovina
‫آدھا‬

-
visina
‫اونچائی‬

-
pomoć
‫مدد‬

-
skrovište
‫چھپنے کی جگہ‬

-
domovina
‫وطن‬

-
čistoća
‫صفائی‬

-
ideja
‫خیال‬

-
iluzija
‫فریب نظر‬

-
mašta
‫تصور‬

-
inteligencija
‫ذہانت‬

-
pozivnica
‫دعوت‬

-
pravda
‫انصاف‬

-
svjetlost
‫روشنی‬

-
pogled
‫نظر‬

-
gubitak
‫نقصان‬

-
uvećanje
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
greška
‫غلطی‬

-
ubistvo
‫قتل‬

-
nacija
‫قوم‬

-
novost
‫نئی چیز‬

-
mogućnost
‫انتخاب‬

-
strpljenje
‫صبر‬

-
planiranje
‫منصوبہ‬

-
problem
‫مسئلہ‬

-
zaštita
‫بچاؤ‬

-
odraz
‫انعکاس‬

-
republika
‫ریپبلک‬

-
rizik
‫خطرہ‬

-
bezbijednost
‫حفاظت‬

-
tajna
‫راز‬

-
pol
‫جنس‬

-
sjenka
‫سایہ‬

-
veličina
‫ناپ / سائز‬

-
solidarnost
‫یک جہتی‬

-
uspjeh
‫کامیابی‬

-
podrška
‫سہارا‬

-
tradicija
‫روایت‬

-
težina
‫وزن‬