‫ذہنی پیرائے‬     
Termes abstractes

-

l'administració

‫انتظامیہ‬

-

la publicitat

‫اشتہار‬

-

la fletxa

‫تیر کا نشان‬

-

la prohibició

‫ممنوع‬

-

la cursa

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

el centre

‫مرکز‬

-

l'elecció

‫انتخاب‬

-

la col·laboració

‫ساتھ کام کرنا‬

-

el color

‫رنگ‬

-

el contacte

‫رابطہ‬

-

el perill

‫خطرہ‬

-

la declaració d'amor

‫محبت کا پیغام‬

-

el deteriorament

‫توڑ پھوڑ‬

-

la definició

‫تعریف‬

-

la diferència

‫فرق‬

-

la dificultat

‫مشکل‬

-

la direcció

‫سمت‬

-

el descobriment

‫دریافت‬

-

el desordre

‫بد نظمی‬

-

la distància

‫دور‬

-

la distància

‫فاصلہ‬

-

la diversitat

‫ڈائیورسٹی‬

-

l'esforç

‫کوشش‬

-

l'exploració

‫تلاش‬

-

la caiguda

‫گرنا / زوال‬

-

la força

‫قوت‬

-

la fragància

‫خوشبو‬

-

la llibertat

‫آزادی‬

-

el fantasma

‫بھوت‬

-

la meitat

‫آدھا‬

-

l'altura

‫اونچائی‬

-

l'ajuda

‫مدد‬

-

l'amagatall

‫چھپنے کی جگہ‬

-

la pàtria

‫وطن‬

-

la neteja

‫صفائی‬

-

la idea

‫خیال‬

-

la il·lusió

‫فریب نظر‬

-

la imaginació

‫تصور‬

-

la intel·ligència

‫ذہانت‬

-

la invitació

‫دعوت‬

-

la justícia

‫انصاف‬

-

la llum

‫روشنی‬

-

la mirada

‫نظر‬

-

la pèrdua

‫نقصان‬

-

l'augment

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

l'error

‫غلطی‬

-

l'assassinat

‫قتل‬

-

la nació

‫قوم‬

-

la novetat

‫نئی چیز‬

-

l'opció

‫انتخاب‬

-

la paciència

‫صبر‬

-

la planificació

‫منصوبہ‬

-

el problema

‫مسئلہ‬

-

la protecció

‫بچاؤ‬

-

la reflexió

‫انعکاس‬

-

la república

‫ریپبلک‬

-

el risc

‫خطرہ‬

-

la seguretat

‫حفاظت‬

-

el secret

‫راز‬

-

el sexe

‫جنس‬

-

l'ombra

‫سایہ‬

-

la mida

‫ناپ / سائز‬

-

la solidaritat

‫یک جہتی‬

-

l'èxit

‫کامیابی‬

-

el suport

‫سہارا‬

-

la tradició

‫روایت‬

-

el pes

‫وزن‬

-
l'administració
‫انتظامیہ‬

-
la publicitat
‫اشتہار‬

-
la fletxa
‫تیر کا نشان‬

-
la prohibició
‫ممنوع‬

-
la cursa
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
el centre
‫مرکز‬

-
l'elecció
‫انتخاب‬

-
la col·laboració
‫ساتھ کام کرنا‬

-
el color
‫رنگ‬

-
el contacte
‫رابطہ‬

-
el perill
‫خطرہ‬

-
la declaració d'amor
‫محبت کا پیغام‬

-
el deteriorament
‫توڑ پھوڑ‬

-
la definició
‫تعریف‬

-
la diferència
‫فرق‬

-
la dificultat
‫مشکل‬

-
la direcció
‫سمت‬

-
el descobriment
‫دریافت‬

-
el desordre
‫بد نظمی‬

-
la distància
‫دور‬

-
la distància
‫فاصلہ‬

-
la diversitat
‫ڈائیورسٹی‬

-
l'esforç
‫کوشش‬

-
l'exploració
‫تلاش‬

-
la caiguda
‫گرنا / زوال‬

-
la força
‫قوت‬

-
la fragància
‫خوشبو‬

-
la llibertat
‫آزادی‬

-
el fantasma
‫بھوت‬

-
la meitat
‫آدھا‬

-
l'altura
‫اونچائی‬

-
l'ajuda
‫مدد‬

-
l'amagatall
‫چھپنے کی جگہ‬

-
la pàtria
‫وطن‬

-
la neteja
‫صفائی‬

-
la idea
‫خیال‬

-
la il·lusió
‫فریب نظر‬

-
la imaginació
‫تصور‬

-
la intel·ligència
‫ذہانت‬

-
la invitació
‫دعوت‬

-
la justícia
‫انصاف‬

-
la llum
‫روشنی‬

-
la mirada
‫نظر‬

-
la pèrdua
‫نقصان‬

-
l'augment
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
l'error
‫غلطی‬

-
l'assassinat
‫قتل‬

-
la nació
‫قوم‬

-
la novetat
‫نئی چیز‬

-
l'opció
‫انتخاب‬

-
la paciència
‫صبر‬

-
la planificació
‫منصوبہ‬

-
el problema
‫مسئلہ‬

-
la protecció
‫بچاؤ‬

-
la reflexió
‫انعکاس‬

-
la república
‫ریپبلک‬

-
el risc
‫خطرہ‬

-
la seguretat
‫حفاظت‬

-
el secret
‫راز‬

-
el sexe
‫جنس‬

-
l'ombra
‫سایہ‬

-
la mida
‫ناپ / سائز‬

-
la solidaritat
‫یک جہتی‬

-
l'èxit
‫کامیابی‬

-
el suport
‫سہارا‬

-
la tradició
‫روایت‬

-
el pes
‫وزن‬