‫پیکنگ‬     
Pakumo

-

la aluminia folio

‫الیمونیم کے ورق‬

-

la barelo

‫ڈرم‬

-

la korbo

‫باسکٹ‬

-

la botelo

‫بوتل‬

-

la skatolo

‫باکس‬

-

la ĉokoladskatolo

‫چوکلیٹ کا باکس‬

-

la kartono

‫گتہ‬

-

la enhavo

‫مواد‬

-

la kesto

‫باکس‬

-

la koverto

‫لفافہ‬

-

la nodo

‫گرہ‬

-

la metala skatolo

‫لوہے کی پیٹی‬

-

la naftobarelo

‫تیل کا ڈرم‬

-

la pakumo

‫پیکنگ‬

-

la papero

‫کاغذ‬

-

la papersako

‫کاغذ کا تھیلا‬

-

la plasto

‫پلاسٹک‬

-

la sako

‫تھیلا‬

-

la vinbarelo

‫وائن کا ڈرم‬

-

la vinbotelo

‫وائن کی بوتل‬

-

la ligna skatolo

‫لکڑی کی پیٹی‬

-
la aluminia folio
‫الیمونیم کے ورق‬

-
la barelo
‫ڈرم‬

-
la korbo
‫باسکٹ‬

-
la botelo
‫بوتل‬

-
la skatolo
‫باکس‬

-
la ĉokoladskatolo
‫چوکلیٹ کا باکس‬

-
la kartono
‫گتہ‬

-
la enhavo
‫مواد‬

-
la kesto
‫باکس‬

-
la koverto
‫لفافہ‬

-
la nodo
‫گرہ‬

-
la metala skatolo
‫لوہے کی پیٹی‬

-
la naftobarelo
‫تیل کا ڈرم‬

-
la pakumo
‫پیکنگ‬

-
la papero
‫کاغذ‬

-
la papersako
‫کاغذ کا تھیلا‬

-
la plasto
‫پلاسٹک‬

-
la ladskatolo
‫ٹن‬

-
la sako
‫تھیلا‬

-
la vinbarelo
‫وائن کا ڈرم‬

-
la vinbotelo
‫وائن کی بوتل‬

-
la ligna skatolo
‫لکڑی کی پیٹی‬