‫فرنیچر‬     
Mebloj

-

la fotelo +

‫آرام کرسی‬

-

la lito +

‫بستر‬

-

la litaĵo +

‫بستر اور تکیے کی چادر‬

-

la librobretaro +

‫کتابوں کا شیلف‬

-

la tapiŝo +

‫قالین‬

-

la seĝo +

‫کرسی‬

-

la komodo +

‫دراز‬

-

la lulilo +

‫بچوں کا پلنگ‬

-

la ŝranko +

‫الماری‬

-

la kurteno +

‫پردہ‬

-

la vualkurteno +

‫پردہ‬

-

la skribotablo +

‫لکھنے کی میز‬

-

la ventumilo +

‫پنکھا‬

-

la mato +

‫چٹائی‬

-

la ludkradejo +

‫بچوں کے کھیلنے کا پلنگ‬

-

la balancoseĝo +

‫جھولنے والی کرسی‬

-

la monŝranko +

‫سیف‬

-

la sidloko +

‫نشست‬

-

la breto +

‫شیلف‬

-

la litotableto +

‫چھوٹی میز‬

-

la sofo +

‫صوفہ‬

-

la tabureto +

‫اسٹول‬

-

la tablo +

‫میز‬

-

la tablo-lampo +

‫میز پر رکھنے والا لیمپ‬

-

la papera rubujo +

‫کچرے کی بالٹی‬

-
la fotelo
‫آرام کرسی‬

-
la lito
‫بستر‬

-
la litaĵo
‫بستر اور تکیے کی چادر‬

-
la librobretaro
‫کتابوں کا شیلف‬

-
la tapiŝo
‫قالین‬

-
la seĝo
‫کرسی‬

-
la komodo
‫دراز‬

-
la lulilo
‫بچوں کا پلنگ‬

-
la ŝranko
‫الماری‬

-
la kurteno
‫پردہ‬

-
la vualkurteno
‫پردہ‬

-
la skribotablo
‫لکھنے کی میز‬

-
la ventumilo
‫پنکھا‬

-
la mato
‫چٹائی‬

-
la ludkradejo
‫بچوں کے کھیلنے کا پلنگ‬

-
la balancoseĝo
‫جھولنے والی کرسی‬

-
la monŝranko
‫سیف‬

-
la sidloko
‫نشست‬

-
la breto
‫شیلف‬

-
la litotableto
‫چھوٹی میز‬

-
la sofo
‫صوفہ‬

-
la tabureto
‫اسٹول‬

-
la tablo
‫میز‬

-
la tablo-lampo
‫میز پر رکھنے والا لیمپ‬

-
la papera rubujo
‫کچرے کی بالٹی‬