‫مذہب‬     
Religio

-

la Pasko +

‫ایسٹر‬

-

la paska ovo +

‫ایسٹر کا انڈا‬

-

la anĝelo +

‫فرشتہ‬

-

la sonorilo +

‫گھنٹی‬

-

la biblio +

‫انجیل‬

-

la episkopo +

‫پادری‬

-

la beno +

‫دعا‬

-

la budhismo +

‫بدھ مت‬

-

la kristanismo +

‫عیسائیت‬

-

la kristnaska donaco +

‫کرسمس کا تحفہ‬

-

la kristnaska arbo +

‫کرسمس کا درخت‬

-

la preĝejo +

‫چرچ‬

-

la ĉerko +

‫تابوت‬

-

la kreado +

‫تخلیق‬

-

la krucifikso +

‫صلیب‬

-

la diablo +

‫شیطان‬

-

la dio +

‫خدا‬

-

la hinduismo +

‫ہندو مت‬

-

la islamo +

‫اسلام‬

-

la judismo +

‫یہودیت‬

-

la meditado +

‫مراقبہ‬

-

la mumio +

‫ممی‬

-

la islamano +

‫مسلمان‬

-

la papo +

‫پوپ‬

-

la preĝo +

‫عبادت‬

-

la pastro +

‫پادری‬

-

la religio +

‫مذہب‬

-

la diservo / la meso +

‫عبادت‬

-

la sinagogo +

‫سیناگوگ / عبادت خانہ‬

-

la templo +

‫مندر‬

-

la tombo +

‫مقبرہ‬

-
la Pasko
‫ایسٹر‬

-
la paska ovo
‫ایسٹر کا انڈا‬

-
la anĝelo
‫فرشتہ‬

-
la sonorilo
‫گھنٹی‬

-
la biblio
‫انجیل‬

-
la episkopo
‫پادری‬

-
la beno
‫دعا‬

-
la budhismo
‫بدھ مت‬

-
la kristanismo
‫عیسائیت‬

-
la kristnaska donaco
‫کرسمس کا تحفہ‬

-
la kristnaska arbo
‫کرسمس کا درخت‬

-
la preĝejo
‫چرچ‬

-
la ĉerko
‫تابوت‬

-
la kreado
‫تخلیق‬

-
la krucifikso
‫صلیب‬

-
la diablo
‫شیطان‬

-
la dio
‫خدا‬

-
la hinduismo
‫ہندو مت‬

-
la islamo
‫اسلام‬

-
la judismo
‫یہودیت‬

-
la meditado
‫مراقبہ‬

-
la mumio
‫ممی‬

-
la islamano
‫مسلمان‬

-
la papo
‫پوپ‬

-
la preĝo
‫عبادت‬

-
la pastro
‫پادری‬

-
la religio
‫مذہب‬

-
la diservo / la meso
‫عبادت‬

-
la sinagogo
‫سیناگوگ / عبادت خانہ‬

-
la templo
‫مندر‬

-
la tombo
‫مقبرہ‬