‫ذہنی پیرائے‬     
Abstraktaj terminoj

-

la administrado

‫انتظامیہ‬

-

la reklamo

‫اشتہار‬

-

la sago

‫تیر کا نشان‬

-

la malpermeso

‫ممنوع‬

-

la kariero

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

la centro

‫مرکز‬

-

la elekto

‫انتخاب‬

-

la kunlaborado

‫ساتھ کام کرنا‬

-

la koloro

‫رنگ‬

-

la kontakto

‫رابطہ‬

-

la danĝero

‫خطرہ‬

-

la amdeklaro

‫محبت کا پیغام‬

-

la defalo

‫توڑ پھوڑ‬

-

la difino

‫تعریف‬

-

la diferenco

‫فرق‬

-

la malfacilaĵo

‫مشکل‬

-

la direkto

‫سمت‬

-

la malkovro

‫دریافت‬

-

la malordo

‫بد نظمی‬

-

la malproksimo

‫دور‬

-

la distanco

‫فاصلہ‬

-

la diverseco

‫ڈائیورسٹی‬

-

la peno

‫کوشش‬

-

la eksploro

‫تلاش‬

-

la falo

‫گرنا / زوال‬

-

la forto

‫قوت‬

-

la parfumo

‫خوشبو‬

-

la libereco

‫آزادی‬

-

la fantomo

‫بھوت‬

-

la duono

‫آدھا‬

-

la alteco

‫اونچائی‬

-

la helpo

‫مدد‬

-

la kaŝejo

‫چھپنے کی جگہ‬

-

la hejmlando

‫وطن‬

-

la higieno

‫صفائی‬

-

la ideo

‫خیال‬

-

la iluzio

‫فریب نظر‬

-

la imago

‫تصور‬

-

la inteligenteco

‫ذہانت‬

-

la invito

‫دعوت‬

-

la justeco

‫انصاف‬

-

la lumo

‫روشنی‬

-

la rigardo

‫نظر‬

-

la perdo

‫نقصان‬

-

la pligrandigo

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

la eraro

‫غلطی‬

-

la murdo

‫قتل‬

-

la nacio

‫قوم‬

-

la novaĵo

‫نئی چیز‬

-

la opcio

‫انتخاب‬

-

la pacienco

‫صبر‬

-

la planado

‫منصوبہ‬

-

la problemo

‫مسئلہ‬

-

la protektado

‫بچاؤ‬

-

la reflekto

‫انعکاس‬

-

la respubliko

‫ریپبلک‬

-

la risko

‫خطرہ‬

-

la sekureco

‫حفاظت‬

-

la sekreto

‫راز‬

-

la sekso

‫جنس‬

-

la ombro

‫سایہ‬

-

la grandeco

‫ناپ / سائز‬

-

la solidareco

‫یک جہتی‬

-

la sukceso

‫کامیابی‬

-

la subteno

‫سہارا‬

-

la tradicio

‫روایت‬

-

la pezo

‫وزن‬

-
la administrado
‫انتظامیہ‬

-
la reklamo
‫اشتہار‬

-
la sago
‫تیر کا نشان‬

-
la malpermeso
‫ممنوع‬

-
la kariero
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
la centro
‫مرکز‬

-
la elekto
‫انتخاب‬

-
la kunlaborado
‫ساتھ کام کرنا‬

-
la koloro
‫رنگ‬

-
la kontakto
‫رابطہ‬

-
la danĝero
‫خطرہ‬

-
la amdeklaro
‫محبت کا پیغام‬

-
la defalo
‫توڑ پھوڑ‬

-
la difino
‫تعریف‬

-
la diferenco
‫فرق‬

-
la malfacilaĵo
‫مشکل‬

-
la direkto
‫سمت‬

-
la malkovro
‫دریافت‬

-
la malordo
‫بد نظمی‬

-
la malproksimo
‫دور‬

-
la distanco
‫فاصلہ‬

-
la diverseco
‫ڈائیورسٹی‬

-
la peno
‫کوشش‬

-
la eksploro
‫تلاش‬

-
la falo
‫گرنا / زوال‬

-
la forto
‫قوت‬

-
la parfumo
‫خوشبو‬

-
la libereco
‫آزادی‬

-
la fantomo
‫بھوت‬

-
la duono
‫آدھا‬

-
la alteco
‫اونچائی‬

-
la helpo
‫مدد‬

-
la kaŝejo
‫چھپنے کی جگہ‬

-
la hejmlando
‫وطن‬

-
la higieno
‫صفائی‬

-
la ideo
‫خیال‬

-
la iluzio
‫فریب نظر‬

-
la imago
‫تصور‬

-
la inteligenteco
‫ذہانت‬

-
la invito
‫دعوت‬

-
la justeco
‫انصاف‬

-
la lumo
‫روشنی‬

-
la rigardo
‫نظر‬

-
la perdo
‫نقصان‬

-
la pligrandigo
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
la eraro
‫غلطی‬

-
la murdo
‫قتل‬

-
la nacio
‫قوم‬

-
la novaĵo
‫نئی چیز‬

-
la opcio
‫انتخاب‬

-
la pacienco
‫صبر‬

-
la planado
‫منصوبہ‬

-
la problemo
‫مسئلہ‬

-
la protektado
‫بچاؤ‬

-
la reflekto
‫انعکاس‬

-
la respubliko
‫ریپبلک‬

-
la risko
‫خطرہ‬

-
la sekureco
‫حفاظت‬

-
la sekreto
‫راز‬

-
la sekso
‫جنس‬

-
la ombro
‫سایہ‬

-
la grandeco
‫ناپ / سائز‬

-
la solidareco
‫یک جہتی‬

-
la sukceso
‫کامیابی‬

-
la subteno
‫سہارا‬

-
la tradicio
‫روایت‬

-
la pezo
‫وزن‬