‫ذہنی پیرائے‬     
Abstraktaj terminoj

-

la administrado +

‫انتظامیہ‬

-

la reklamo +

‫اشتہار‬

-

la sago +

‫تیر کا نشان‬

-

la malpermeso +

‫ممنوع‬

-

la kariero +

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

la centro +

‫مرکز‬

-

la elekto +

‫انتخاب‬

-

la kunlaborado +

‫ساتھ کام کرنا‬

-

la koloro +

‫رنگ‬

-

la kontakto +

‫رابطہ‬

-

la danĝero +

‫خطرہ‬

-

la amdeklaro +

‫محبت کا پیغام‬

-

la defalo +

‫توڑ پھوڑ‬

-

la difino +

‫تعریف‬

-

la diferenco +

‫فرق‬

-

la malfacilaĵo +

‫مشکل‬

-

la direkto +

‫سمت‬

-

la malkovro +

‫دریافت‬

-

la malordo +

‫بد نظمی‬

-

la malproksimo +

‫دور‬

-

la distanco +

‫فاصلہ‬

-

la diverseco +

‫ڈائیورسٹی‬

-

la peno +

‫کوشش‬

-

la eksploro +

‫تلاش‬

-

la falo +

‫گرنا / زوال‬

-

la forto +

‫قوت‬

-

la parfumo +

‫خوشبو‬

-

la libereco +

‫آزادی‬

-

la fantomo +

‫بھوت‬

-

la duono +

‫آدھا‬

-

la alteco +

‫اونچائی‬

-

la helpo +

‫مدد‬

-

la kaŝejo +

‫چھپنے کی جگہ‬

-

la hejmlando +

‫وطن‬

-

la higieno +

‫صفائی‬

-

la ideo +

‫خیال‬

-

la iluzio +

‫فریب نظر‬

-

la imago +

‫تصور‬

-

la inteligenteco +

‫ذہانت‬

-

la invito +

‫دعوت‬

-

la justeco +

‫انصاف‬

-

la lumo +

‫روشنی‬

-

la rigardo +

‫نظر‬

-

la perdo +

‫نقصان‬

-

la pligrandigo +

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

la eraro +

‫غلطی‬

-

la murdo +

‫قتل‬

-

la nacio +

‫قوم‬

-

la novaĵo +

‫نئی چیز‬

-

la opcio +

‫انتخاب‬

-

la pacienco +

‫صبر‬

-

la planado +

‫منصوبہ‬

-

la problemo +

‫مسئلہ‬

-

la protektado +

‫بچاؤ‬

-

la reflekto +

‫انعکاس‬

-

la respubliko +

‫ریپبلک‬

-

la risko +

‫خطرہ‬

-

la sekureco +

‫حفاظت‬

-

la sekreto +

‫راز‬

-

la sekso +

‫جنس‬

-

la ombro +

‫سایہ‬

-

la grandeco +

‫ناپ / سائز‬

-

la solidareco +

‫یک جہتی‬

-

la sukceso +

‫کامیابی‬

-

la subteno +

‫سہارا‬

-

la tradicio +

‫روایت‬

-

la pezo +

‫وزن‬

-
la administrado
‫انتظامیہ‬

-
la reklamo
‫اشتہار‬

-
la sago
‫تیر کا نشان‬

-
la malpermeso
‫ممنوع‬

-
la kariero
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
la centro
‫مرکز‬

-
la elekto
‫انتخاب‬

-
la kunlaborado
‫ساتھ کام کرنا‬

-
la koloro
‫رنگ‬

-
la kontakto
‫رابطہ‬

-
la danĝero
‫خطرہ‬

-
la amdeklaro
‫محبت کا پیغام‬

-
la defalo
‫توڑ پھوڑ‬

-
la difino
‫تعریف‬

-
la diferenco
‫فرق‬

-
la malfacilaĵo
‫مشکل‬

-
la direkto
‫سمت‬

-
la malkovro
‫دریافت‬

-
la malordo
‫بد نظمی‬

-
la malproksimo
‫دور‬

-
la distanco
‫فاصلہ‬

-
la diverseco
‫ڈائیورسٹی‬

-
la peno
‫کوشش‬

-
la eksploro
‫تلاش‬

-
la falo
‫گرنا / زوال‬

-
la forto
‫قوت‬

-
la parfumo
‫خوشبو‬

-
la libereco
‫آزادی‬

-
la fantomo
‫بھوت‬

-
la duono
‫آدھا‬

-
la alteco
‫اونچائی‬

-
la helpo
‫مدد‬

-
la kaŝejo
‫چھپنے کی جگہ‬

-
la hejmlando
‫وطن‬

-
la higieno
‫صفائی‬

-
la ideo
‫خیال‬

-
la iluzio
‫فریب نظر‬

-
la imago
‫تصور‬

-
la inteligenteco
‫ذہانت‬

-
la invito
‫دعوت‬

-
la justeco
‫انصاف‬

-
la lumo
‫روشنی‬

-
la rigardo
‫نظر‬

-
la perdo
‫نقصان‬

-
la pligrandigo
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
la eraro
‫غلطی‬

-
la murdo
‫قتل‬

-
la nacio
‫قوم‬

-
la novaĵo
‫نئی چیز‬

-
la opcio
‫انتخاب‬

-
la pacienco
‫صبر‬

-
la planado
‫منصوبہ‬

-
la problemo
‫مسئلہ‬

-
la protektado
‫بچاؤ‬

-
la reflekto
‫انعکاس‬

-
la respubliko
‫ریپبلک‬

-
la risko
‫خطرہ‬

-
la sekureco
‫حفاظت‬

-
la sekreto
‫راز‬

-
la sekso
‫جنس‬

-
la ombro
‫سایہ‬

-
la grandeco
‫ناپ / سائز‬

-
la solidareco
‫یک جہتی‬

-
la sukceso
‫کامیابی‬

-
la subteno
‫سہارا‬

-
la tradicio
‫روایت‬

-
la pezo
‫وزن‬