‫موسم‬     
Vetero

-

la barometro +

‫بیرومیٹر‬

-

la nubo +

‫بادل‬

-

la malvarmo +

‫ٹھنڈ‬

-

la lunarko +

‫ہلال / کریسنٹ‬

-

la mallumo +

‫اندھیرا‬

-

la trosekeco / la senpluveco +

‫خشک سالی‬

-

la tero +

‫زمین‬

-

la nebulo +

‫کہر‬

-

la frosto +

‫جمی ہوئی برف‬

-

la glatiso +

‫برف کی پھسلن‬

-

la varmo +

‫گرمی‬

-

la uragano +

‫طوفان‬

-

la stalaktito +

‫برف کا لمبا ٹکڑا‬

-

la fulmo +

‫بجلی کی کڑک‬

-

la meteorŝtono +

‫شہاب ثاقب‬

-

la luno +

‫چاند‬

-

la ĉielarko +

‫قوس و قزاح‬

-

la pluvguto +

‫بارش کا قطرہ‬

-

la neĝo +

‫برف‬

-

la neĝero +

‫برف کا گولا‬

-

la neĝhomo +

‫برف کا آدمی‬

-

la stelo +

‫ستارہ‬

-

la ŝtormo +

‫آندھی‬

-

la ŝtorma ondego +

‫سیلاب‬

-

la suno +

‫سورج‬

-

la sunradio +

‫سورج کی شعاع‬

-

la sunsubiro +

‫سورج کا غروب ہونا‬

-

la termometro +

‫تھرما میٹر‬

-

la fulmotondro +

‫گرج چمک‬

-

la krepusko +

‫سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کا وقت‬

-

la vetero +

‫موسم‬

-

la malsekeco +

‫بھیگا ہوا موسم‬

-

la vento +

‫ہوا‬

-
la barometro
‫بیرومیٹر‬

-
la nubo
‫بادل‬

-
la malvarmo
‫ٹھنڈ‬

-
la lunarko
‫ہلال / کریسنٹ‬

-
la mallumo
‫اندھیرا‬

-
la trosekeco / la senpluveco
‫خشک سالی‬

-
la tero
‫زمین‬

-
la nebulo
‫کہر‬

-
la frosto
‫جمی ہوئی برف‬

-
la glatiso
‫برف کی پھسلن‬

-
la varmo
‫گرمی‬

-
la uragano
‫طوفان‬

-
la stalaktito
‫برف کا لمبا ٹکڑا‬

-
la fulmo
‫بجلی کی کڑک‬

-
la meteorŝtono
‫شہاب ثاقب‬

-
la luno
‫چاند‬

-
la ĉielarko
‫قوس و قزاح‬

-
la pluvguto
‫بارش کا قطرہ‬

-
la neĝo
‫برف‬

-
la neĝero
‫برف کا گولا‬

-
la neĝhomo
‫برف کا آدمی‬

-
la stelo
‫ستارہ‬

-
la ŝtormo
‫آندھی‬

-
la ŝtorma ondego
‫سیلاب‬

-
la suno
‫سورج‬

-
la sunradio
‫سورج کی شعاع‬

-
la sunsubiro
‫سورج کا غروب ہونا‬

-
la termometro
‫تھرما میٹر‬

-
la fulmotondro
‫گرج چمک‬

-
la krepusko
‫سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کا وقت‬

-
la vetero
‫موسم‬

-
la malsekeco
‫بھیگا ہوا موسم‬

-
la vento
‫ہوا‬