‫موسم‬     
Vetero

-

la barometro

‫بیرومیٹر‬

-

la nubo

‫بادل‬

-

la malvarmo

‫ٹھنڈ‬

-

la lunarko

‫ہلال / کریسنٹ‬

-

la mallumo

‫اندھیرا‬

-

la trosekeco / la senpluveco

‫خشک سالی‬

-

la tero

‫زمین‬

-

la nebulo

‫کہر‬

-

la frosto

‫جمی ہوئی برف‬

-

la glatiso

‫برف کی پھسلن‬

-

la varmo

‫گرمی‬

-

la uragano

‫طوفان‬

-

la stalaktito

‫برف کا لمبا ٹکڑا‬

-

la fulmo

‫بجلی کی کڑک‬

-

la meteorŝtono

‫شہاب ثاقب‬

-

la luno

‫چاند‬

-

la ĉielarko

‫قوس و قزاح‬

-

la pluvguto

‫بارش کا قطرہ‬

-

la neĝo

‫برف‬

-

la neĝero

‫برف کا گولا‬

-

la neĝhomo

‫برف کا آدمی‬

-

la stelo

‫ستارہ‬

-

la ŝtormo

‫آندھی‬

-

la ŝtorma ondego

‫سیلاب‬

-

la suno

‫سورج‬

-

la sunradio

‫سورج کی شعاع‬

-

la sunsubiro

‫سورج کا غروب ہونا‬

-

la termometro

‫تھرما میٹر‬

-

la fulmotondro

‫گرج چمک‬

-

la krepusko

‫سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کا وقت‬

-

la vetero

‫موسم‬

-

la malsekeco

‫بھیگا ہوا موسم‬

-

la vento

‫ہوا‬

-
la barometro
‫بیرومیٹر‬

-
la nubo
‫بادل‬

-
la malvarmo
‫ٹھنڈ‬

-
la lunarko
‫ہلال / کریسنٹ‬

-
la mallumo
‫اندھیرا‬

-
la trosekeco / la senpluveco
‫خشک سالی‬

-
la tero
‫زمین‬

-
la nebulo
‫کہر‬

-
la frosto
‫جمی ہوئی برف‬

-
la glatiso
‫برف کی پھسلن‬

-
la varmo
‫گرمی‬

-
la uragano
‫طوفان‬

-
la stalaktito
‫برف کا لمبا ٹکڑا‬

-
la fulmo
‫بجلی کی کڑک‬

-
la meteorŝtono
‫شہاب ثاقب‬

-
la luno
‫چاند‬

-
la ĉielarko
‫قوس و قزاح‬

-
la pluvguto
‫بارش کا قطرہ‬

-
la neĝo
‫برف‬

-
la neĝero
‫برف کا گولا‬

-
la neĝhomo
‫برف کا آدمی‬

-
la stelo
‫ستارہ‬

-
la ŝtormo
‫آندھی‬

-
la ŝtorma ondego
‫سیلاب‬

-
la suno
‫سورج‬

-
la sunradio
‫سورج کی شعاع‬

-
la sunsubiro
‫سورج کا غروب ہونا‬

-
la termometro
‫تھرما میٹر‬

-
la fulmotondro
‫گرج چمک‬

-
la krepusko
‫سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کا وقت‬

-
la vetero
‫موسم‬

-
la malsekeco
‫بھیگا ہوا موسم‬

-
la vento
‫ہوا‬