‫فن تعمیر‬     
Arkitekturo

-

la arkitekturo +

‫آرکیٹیکچر‬

-

la areno +

‫میدان‬

-

la garbejo +

‫اناج کا گودام‬

-

la baroko +

‫بیرک‬

-

la konstruŝtono +

‫بلاک‬

-

la brika domo +

‫اینٹ کا گھر‬

-

la ponto +

‫پل‬

-

la konstruaĵo +

‫عمارت‬

-

la kastelo +

‫محل‬

-

la katedralo +

‫گرجا گھر‬

-

la kolumno +

‫ستون‬

-

la konstruejo +

‫کام کرنے کی جگہ‬

-

la kupolo +

‫گنبد‬

-

la fasado +

‫سامنے کا رخ‬

-

la futbala stadiono +

‫فٹ بال اسٹیدیم‬

-

la burgo +

‫قلعہ‬

-

la gablo +

‫مکان کے سامنے چھت والا حصہ‬

-

la pordego +

‫دروازہ‬

-

la trabfaka domo +

‫آدھا لکڑی سے بنا گھر‬

-

la lumturo +

‫لائٹ ہاوس‬

-

la monumento +

‫یادگار‬

-

la moskeo +

‫مسجد‬

-

la obelisko +

‫پتھر کا مینار‬

-

la oficeja konstruaĵo +

‫دفتر کی عمارت‬

-

la tegmento +

‫چھت‬

-

la ruino +

‫آثار قدیمہ‬

-

la skafaldo +

‫فریم ورک‬

-

la ĉielskrapanto +

‫اونچی عمارتیں‬

-

la pendoponto +

‫لٹکا ہوا پل‬

-

la kahelo +

‫ٹائل‬

-
la arkitekturo
‫آرکیٹیکچر‬

-
la areno
‫میدان‬

-
la garbejo
‫اناج کا گودام‬

-
la baroko
‫بیرک‬

-
la konstruŝtono
‫بلاک‬

-
la brika domo
‫اینٹ کا گھر‬

-
la ponto
‫پل‬

-
la konstruaĵo
‫عمارت‬

-
la kastelo
‫محل‬

-
la katedralo
‫گرجا گھر‬

-
la kolumno
‫ستون‬

-
la konstruejo
‫کام کرنے کی جگہ‬

-
la kupolo
‫گنبد‬

-
la fasado
‫سامنے کا رخ‬

-
la futbala stadiono
‫فٹ بال اسٹیدیم‬

-
la burgo
‫قلعہ‬

-
la gablo
‫مکان کے سامنے چھت والا حصہ‬

-
la pordego
‫دروازہ‬

-
la trabfaka domo
‫آدھا لکڑی سے بنا گھر‬

-
la lumturo
‫لائٹ ہاوس‬

-
la monumento
‫یادگار‬

-
la moskeo
‫مسجد‬

-
la obelisko
‫پتھر کا مینار‬

-
la oficeja konstruaĵo
‫دفتر کی عمارت‬

-
la tegmento
‫چھت‬

-
la ruino
‫آثار قدیمہ‬

-
la skafaldo
‫فریم ورک‬

-
la ĉielskrapanto
‫اونچی عمارتیں‬

-
la pendoponto
‫لٹکا ہوا پل‬

-
la kahelo
‫ٹائل‬