‫بڑے جانور‬     
Grandaj bestoj

-

la aligatoro +

‫گھڑیال‬

-

la ramuro +

‫سینگ‬

-

la paviano +

‫لنگور‬

-

la urso +

‫ریچھ‬

-

la bubalo +

‫بھینس‬

-

la kamelo +

‫اونٹ‬

-

la gepardo +

‫چیتا‬

-

la bovino +

‫گائے‬

-

la krokodilo +

‫مگر مچھ‬

-

la dinosaŭro +

‫ڈینو سار‬

-

la azeno +

‫گدھا‬

-

la drako +

‫ڈریگن‬

-

la elefanto +

‫ہاتھی‬

-

la ĝirafo +

‫زرافہ‬

-

la gorilo +

‫بن مانس‬

-

la hipopotamo +

‫دریائی گھوڑا‬

-

la ĉevalo +

‫گھوڑا‬

-

la kanguruo +

‫کینگرو‬

-

la leopardo +

‫چیتا‬

-

la leono +

‫شیر‬

-

la lamo +

‫چھوٹے قد کا اونٹ سا جانور‬

-

la linko +

‫بن بلاؤ‬

-

la monstro +

‫عفریت‬

-

la alko +

‫ایک قسم کا ہرن‬

-

la struto +

‫شتر مرغ‬

-

la pando +

‫پہاڑی ریچھ‬

-

la porko +

‫خنزیر‬

-

la polusa urso +

‫برفانی ریچھ‬

-

la pumo +

‫تیندوا‬

-

la rinocero +

‫گینڈا‬

-

la cervo +

‫ہرن‬

-

la tigro +

‫شیر‬

-

la rosmaro +

‫فیل البحر / والرس‬

-

la sovaĝa ĉevalo +

‫جنگلی گھوڑا‬

-

la zebro +

‫زیبرا‬

-
la aligatoro
‫گھڑیال‬

-
la ramuro
‫سینگ‬

-
la paviano
‫لنگور‬

-
la urso
‫ریچھ‬

-
la bubalo
‫بھینس‬

-
la kamelo
‫اونٹ‬

-
la gepardo
‫چیتا‬

-
la bovino
‫گائے‬

-
la krokodilo
‫مگر مچھ‬

-
la dinosaŭro
‫ڈینو سار‬

-
la azeno
‫گدھا‬

-
la drako
‫ڈریگن‬

-
la elefanto
‫ہاتھی‬

-
la ĝirafo
‫زرافہ‬

-
la gorilo
‫بن مانس‬

-
la hipopotamo
‫دریائی گھوڑا‬

-
la ĉevalo
‫گھوڑا‬

-
la kanguruo
‫کینگرو‬

-
la leopardo
‫چیتا‬

-
la leono
‫شیر‬

-
la lamo
‫چھوٹے قد کا اونٹ سا جانور‬

-
la linko
‫بن بلاؤ‬

-
la monstro
‫عفریت‬

-
la alko
‫ایک قسم کا ہرن‬

-
la struto
‫شتر مرغ‬

-
la pando
‫پہاڑی ریچھ‬

-
la porko
‫خنزیر‬

-
la polusa urso
‫برفانی ریچھ‬

-
la pumo
‫تیندوا‬

-
la rinocero
‫گینڈا‬

-
la cervo
‫ہرن‬

-
la tigro
‫شیر‬

-
la rosmaro
‫فیل البحر / والرس‬

-
la sovaĝa ĉevalo
‫جنگلی گھوڑا‬

-
la zebro
‫زیبرا‬