‫چھوٹے جانور‬     
Malgrandaj bestoj

-

la formiko +

‫چیونٹی‬

-

la skarabo +

‫بیٹل‬

-

la birdo +

‫پرندہ‬

-

la birdo-kaĝo +

‫پنجرہ‬

-

la nestkesto +

‫پرندوں کا گھر‬

-

la burdo +

‫مکھی‬

-

la papilio +

‫تتلی‬

-

la raŭpo +

‫سنڈی‬

-

la skolopendro +

‫کن کھجورا‬

-

la krabo +

‫کیکڑا‬

-

la muŝo +

‫مکھی‬

-

la rano +

‫مینڈک‬

-

la orfiŝo +

‫سنہری مچھلی‬

-

la lokusto +

‫ٹڈا‬

-

la kobajo +

‫امریکی چوہا‬

-

la hamstro +

‫ہیمسٹر‬

-

la erinaco +

‫خار پشت / ہیج ہاگ‬

-

la kolibro +

‫شکر خورہ‬

-

la igvano +

‫درختوں پر رہنے والی چھپکلی‬

-

la insekto +

‫کیڑا‬

-

la meduzo +

‫جیلی فش‬

-

la katido +

‫بلّی کا بچّہ‬

-

la kokcinelo +

‫چتّی دار بھوترا / گبریلا‬

-

la lacerto +

‫چھپکلی‬

-

la pediko +

‫جوں‬

-

la marmoto +

‫مارموت‬

-

la kulo +

‫مچھر‬

-

la muso +

‫چوہا‬

-

la ostro +

‫اوئیسٹر‬

-

la skorpio +

‫بچھو‬

-

la hipokampo +

‫سمندری گھوڑا‬

-

la konko +

‫سیپ‬

-

la salikoko +

‫جھینگا‬

-

la araneo +

‫مکڑی‬

-

la araneaĵo +

‫مکڑی کا جال‬

-

la marstelo +

‫اسٹار فش‬

-

la vespo +

‫بھڑ‬

-
la formiko
‫چیونٹی‬

-
la skarabo
‫بیٹل‬

-
la birdo
‫پرندہ‬

-
la birdo-kaĝo
‫پنجرہ‬

-
la nestkesto
‫پرندوں کا گھر‬

-
la burdo
‫مکھی‬

-
la papilio
‫تتلی‬

-
la raŭpo
‫سنڈی‬

-
la skolopendro
‫کن کھجورا‬

-
la krabo
‫کیکڑا‬

-
la muŝo
‫مکھی‬

-
la rano
‫مینڈک‬

-
la orfiŝo
‫سنہری مچھلی‬

-
la lokusto
‫ٹڈا‬

-
la kobajo
‫امریکی چوہا‬

-
la hamstro
‫ہیمسٹر‬

-
la erinaco
‫خار پشت / ہیج ہاگ‬

-
la kolibro
‫شکر خورہ‬

-
la igvano
‫درختوں پر رہنے والی چھپکلی‬

-
la insekto
‫کیڑا‬

-
la meduzo
‫جیلی فش‬

-
la katido
‫بلّی کا بچّہ‬

-
la kokcinelo
‫چتّی دار بھوترا / گبریلا‬

-
la lacerto
‫چھپکلی‬

-
la pediko
‫جوں‬

-
la marmoto
‫مارموت‬

-
la kulo
‫مچھر‬

-
la muso
‫چوہا‬

-
la ostro
‫اوئیسٹر‬

-
la skorpio
‫بچھو‬

-
la hipokampo
‫سمندری گھوڑا‬

-
la konko
‫سیپ‬

-
la salikoko
‫جھینگا‬

-
la araneo
‫مکڑی‬

-
la araneaĵo
‫مکڑی کا جال‬

-
la marstelo
‫اسٹار فش‬

-
la vespo
‫بھڑ‬