‫دفتر‬     
Oficejo

-

la globkrajono +

‫بال پوائنٹ‬

-

la paŭzo +

‫وقفہ‬

-

la teko +

‫بریف کیس‬

-

la koloriga krajono +

‫رنگ کرنے کی پنسل‬

-

la konferenco +

‫کانفرنس‬

-

la konferenco-ĉambro +

‫کانفرنس کا کمرہ‬

-

la ekzemplero +

‫کاپی / نقل کرنا‬

-

la adresaro +

‫ڈائریکٹری‬

-

la dosierujo +

‫فائل‬

-

la ordigado-ŝranko +

‫فائل رکھنے کی الماری‬

-

la plumo-skribilo +

‫قلم‬

-

la letero-pleto +

‫خط رکھنے کا ٹرے‬

-

la markilo +

‫مارکر‬

-

la kajero +

‫کاپی‬

-

la notkajero +

‫نوٹ پیڈ‬

-

la oficejo +

‫دفتر‬

-

la oficeja seĝo +

‫دفتر کی کرسی‬

-

la kromaj laboraj horoj +

‫اورٹائم‬

-

la paperfiksilo +

‫کلپ‬

-

la krajono +

‫پنسل‬

-

la truilo +

‫سراخ کرنے والا‬

-

la monŝranko +

‫سیف‬

-

la krajonpintigilo +

‫پنسل چھیلنے والا‬

-

la ŝirita papero +

‫کٹے ہوئے کاغذ‬

-

la dokumentdetruilo +

‫شریڈر‬

-

la spirala kunligo +

‫ورق جوڑنے والی پیچ دار چیز / سپائرل ‬

-

la agrafo +

‫اسٹیپل کی پن‬

-

la agrafilo +

‫اسٹیپلر‬

-

la tajpilo +

‫ٹائپ رائٹر‬

-

la laborloko +

‫کام کرنے کی جگہ‬

-
la globkrajono
‫بال پوائنٹ‬

-
la paŭzo
‫وقفہ‬

-
la teko
‫بریف کیس‬

-
la koloriga krajono
‫رنگ کرنے کی پنسل‬

-
la konferenco
‫کانفرنس‬

-
la konferenco-ĉambro
‫کانفرنس کا کمرہ‬

-
la ekzemplero
‫کاپی / نقل کرنا‬

-
la adresaro
‫ڈائریکٹری‬

-
la dosierujo
‫فائل‬

-
la ordigado-ŝranko
‫فائل رکھنے کی الماری‬

-
la plumo-skribilo
‫قلم‬

-
la letero-pleto
‫خط رکھنے کا ٹرے‬

-
la markilo
‫مارکر‬

-
la kajero
‫کاپی‬

-
la notkajero
‫نوٹ پیڈ‬

-
la oficejo
‫دفتر‬

-
la oficeja seĝo
‫دفتر کی کرسی‬

-
la kromaj laboraj horoj
‫اورٹائم‬

-
la paperfiksilo
‫کلپ‬

-
la krajono
‫پنسل‬

-
la truilo
‫سراخ کرنے والا‬

-
la monŝranko
‫سیف‬

-
la krajonpintigilo
‫پنسل چھیلنے والا‬

-
la ŝirita papero
‫کٹے ہوئے کاغذ‬

-
la dokumentdetruilo
‫شریڈر‬

-
la spirala kunligo
‫ورق جوڑنے والی پیچ دار چیز / سپائرل ‬

-
la agrafo
‫اسٹیپل کی پن‬

-
la agrafilo
‫اسٹیپلر‬

-
la tajpilo
‫ٹائپ رائٹر‬

-
la laborloko
‫کام کرنے کی جگہ‬