‫وقت‬     
Tempo

-

la vekhorloĝo +

‫جگانے کی گھڑی‬

-

la antikva epoko +

‫قدیم تاریخ‬

-

la antikvaĵo +

‫پرانی اشیا‬

-

la agendo +

‫ملاقات کی ڈائری‬

-

la aŭtuno +

‫خزاں‬

-

la paŭzo +

‫آرام‬

-

la kalendaro +

‫کیلنڈر‬

-

la jarcento +

‫صدی‬

-

la horloĝo +

‫گھڑی‬

-

la kafpaŭzo +

‫کافی کا وقفہ‬

-

la dato +

‫تاریخ‬

-

la cifera horloĝo +

‫ڈیجیٹل گھڑی‬

-

la eklipso +

‫سورج گرہن‬

-

la fino +

‫اختتام‬

-

la estonteco +

‫مستقبل‬

-

la historio +

‫تاریخ‬

-

la sablohorloĝo +

‫ریت والی گھڑی‬

-

la mezepoko +

‫زمانہ وسطی‬

-

la monato +

‫مہینہ‬

-

la mateno +

‫صبح‬

-

la pasinteco +

‫ماضی‬

-

la poŝhorloĝo +

‫جیبی گھڑی‬

-

la akurateco +

‫وقت کی پابندی‬

-

la hasto +

‫جلدی‬

-

la sezonoj +

‫موسم‬

-

la printempo +

‫موسم بہار‬

-

la sunhorloĝo +

‫شمسی گھڑی‬

-

la sunleviĝo +

‫سورج کا نکلنا / طلوع آفتاب‬

-

la sunsubiro +

‫سورج کا غروب ہونا / غروب آفتاب‬

-

la tempo +

‫وقت‬

-

la horo +

‫وقت‬

-

la atendodaŭro +

‫انتظار کا وقت‬

-

la semajnfino +

‫ویک انڈ‬

-

la jaro +

‫سال‬

-
la vekhorloĝo
‫جگانے کی گھڑی‬

-
la antikva epoko
‫قدیم تاریخ‬

-
la antikvaĵo
‫پرانی اشیا‬

-
la agendo
‫ملاقات کی ڈائری‬

-
la aŭtuno
‫خزاں‬

-
la paŭzo
‫آرام‬

-
la kalendaro
‫کیلنڈر‬

-
la jarcento
‫صدی‬

-
la horloĝo
‫گھڑی‬

-
la kafpaŭzo
‫کافی کا وقفہ‬

-
la dato
‫تاریخ‬

-
la cifera horloĝo
‫ڈیجیٹل گھڑی‬

-
la eklipso
‫سورج گرہن‬

-
la fino
‫اختتام‬

-
la estonteco
‫مستقبل‬

-
la historio
‫تاریخ‬

-
la sablohorloĝo
‫ریت والی گھڑی‬

-
la mezepoko
‫زمانہ وسطی‬

-
la monato
‫مہینہ‬

-
la mateno
‫صبح‬

-
la pasinteco
‫ماضی‬

-
la poŝhorloĝo
‫جیبی گھڑی‬

-
la akurateco
‫وقت کی پابندی‬

-
la hasto
‫جلدی‬

-
la sezonoj
‫موسم‬

-
la printempo
‫موسم بہار‬

-
la sunhorloĝo
‫شمسی گھڑی‬

-
la sunleviĝo
‫سورج کا نکلنا / طلوع آفتاب‬

-
la sunsubiro
‫سورج کا غروب ہونا / غروب آفتاب‬

-
la tempo
‫وقت‬

-
la horo
‫وقت‬

-
la atendodaŭro
‫انتظار کا وقت‬

-
la semajnfino
‫ویک انڈ‬

-
la jaro
‫سال‬