‫اشیائے ضروری‬     
Materiales

-

el latón

‫پیتل‬

-

el cemento

‫سیمنٹ‬

-

la cerámica

‫چینی‬

-

la tela

‫کپڑا‬

-

la tela

‫کپڑا / مواد‬

-

el algodón

‫کپاس‬

-

el cristal

‫کرسٹل‬

-

la suciedad

‫گندگی‬

-

el pegamento

‫گوند‬

-

el cuero

‫چمڑا‬

-

el metal

‫دھات‬

-

el aceite

‫تیل‬

-

el polvo

‫پوڈر‬

-

la sal

‫نمک‬

-

la arena

‫ریت‬

-

la chatarra

‫کباڑ‬

-

la plata

‫چاندی‬

-

la piedra

‫پتھر‬

-

la paja

‫سوکھی گھاس‬

-

la madera

‫لکڑی‬

-

la lana

‫اون‬

-
el latón
‫پیتل‬

-
el cemento
‫سیمنٹ‬

-
la cerámica
‫چینی‬

-
la tela
‫کپڑا‬

-
la tela
‫کپڑا / مواد‬

-
el algodón
‫کپاس‬

-
el cristal
‫کرسٹل‬

-
la suciedad
‫گندگی‬

-
el pegamento
‫گوند‬

-
el cuero
‫چمڑا‬

-
el metal
‫دھات‬

-
el aceite
‫تیل‬

-
el polvo
‫پوڈر‬

-
la sal
‫نمک‬

-
la arena
‫ریت‬

-
la chatarra
‫کباڑ‬

-
la plata
‫چاندی‬

-
la piedra
‫پتھر‬

-
la paja
‫سوکھی گھاس‬

-
la madera
‫لکڑی‬

-
la lana
‫اون‬