‫اشیائے ضروری‬     
Materiales

-

el latón +

‫پیتل‬

-

el cemento +

‫سیمنٹ‬

-

la cerámica +

‫چینی‬

-

la tela +

‫کپڑا‬

-

la tela +

‫کپڑا / مواد‬

-

el algodón +

‫کپاس‬

-

el cristal +

‫کرسٹل‬

-

la suciedad +

‫گندگی‬

-

el pegamento +

‫گوند‬

-

el cuero +

‫چمڑا‬

-

el metal +

‫دھات‬

-

el aceite +

‫تیل‬

-

el polvo +

‫پوڈر‬

-

la sal +

‫نمک‬

-

la arena +

‫ریت‬

-

la chatarra +

‫کباڑ‬

-

la plata +

‫چاندی‬

-

la piedra +

‫پتھر‬

-

la paja +

‫سوکھی گھاس‬

-

la madera +

‫لکڑی‬

-

la lana +

‫اون‬

-
el latón
‫پیتل‬

-
el cemento
‫سیمنٹ‬

-
la cerámica
‫چینی‬

-
la tela
‫کپڑا‬

-
la tela
‫کپڑا / مواد‬

-
el algodón
‫کپاس‬

-
el cristal
‫کرسٹل‬

-
la suciedad
‫گندگی‬

-
el pegamento
‫گوند‬

-
el cuero
‫چمڑا‬

-
el metal
‫دھات‬

-
el aceite
‫تیل‬

-
el polvo
‫پوڈر‬

-
la sal
‫نمک‬

-
la arena
‫ریت‬

-
la chatarra
‫کباڑ‬

-
la plata
‫چاندی‬

-
la piedra
‫پتھر‬

-
la paja
‫سوکھی گھاس‬

-
la madera
‫لکڑی‬

-
la lana
‫اون‬