‫ذہنی پیرائے‬     
‫انتزاعی

-

‫مدیریت بازرگانی
modiriat-e bâzargâni
+

‫انتظامیہ‬

-

‫تبلیغات
tablighât
+

‫اشتہار‬

-

‫فلش
felesh
+

‫تیر کا نشان‬

-

‫ممنوعیت
mamnu'iat
+

‫ممنوع‬

-

‫حرفه
herfe
+

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

‫مرکز
markaz
+

‫مرکز‬

-

‫انتخاب
entekhab
+

‫انتخاب‬

-

‫همکاری
hamkâri
+

‫ساتھ کام کرنا‬

-

‫رنگ
rang
+

‫رنگ‬

-

‫تماس
tamâs
+

‫رابطہ‬

-

‫خطر
khatar
+

‫خطرہ‬

-

‫اعلام عشق
e'lâme eshgh
+

‫محبت کا پیغام‬

-

‫کاهش
kâhesh
+

‫توڑ پھوڑ‬

-

‫تعریف
ta'rif
+

‫تعریف‬

-

‫تفاوت
tafâvot
+

‫فرق‬

-

‫سختی
sakhti
+

‫مشکل‬

-

‫جهت
jahat
+

‫سمت‬

-

‫کشف
kashf
+

‫دریافت‬

-

‫نامرتب
nâ moratab
+

‫بد نظمی‬

-

‫دور
door
+

‫دور‬

-

‫مسافت
masâfat
+

‫فاصلہ‬

-

‫تنوع
tanavo'
+

‫ڈائیورسٹی‬

-

‫تلاش
talâsh
+

‫کوشش‬

-

‫اکتشاف
ekteshâf
+

‫تلاش‬

-

‫سقوط
soghoot
+

‫گرنا / زوال‬

-

‫نیرو
niroo
+

‫قوت‬

-

‫عطر
atr
+

‫خوشبو‬

-

‫آزادی
âzâdi
+

‫آزادی‬

-

‫شبح
shabah
+

‫بھوت‬

-

‫نیمه
nime
+

‫آدھا‬

-

‫ارتفاع
ertefâ'
+

‫اونچائی‬

-

‫کمک
komak
+

‫مدد‬

-

‫مخفی گاه
makhfi gâh
+

‫چھپنے کی جگہ‬

-

‫میهن
mihan
+

‫وطن‬

-

‫بهداشت
behdâsht
+

‫صفائی‬

-

‫نظر
nazar
+

‫خیال‬

-

‫توهّم
tavah-hom
+

‫فریب نظر‬

-

‫تخیّل
takha-iol
+

‫تصور‬

-

‫هوش
hoosh
+

‫ذہانت‬

-

‫دعوت
da'vat
+

‫دعوت‬

-

‫عدالت
edâlat
+

‫انصاف‬

-

‫نور
noor
+

‫روشنی‬

-

‫نگاه
negâh
+

‫نظر‬

-

‫زیان
ziân
+

‫نقصان‬

-

‫بزرگ نمایی
bozorg namâ-i
+

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

‫اشتباه
eshtebâh
+

‫غلطی‬

-

‫قتل
ghatl
+

‫قتل‬

-

‫ملّت
mel-lat
+

‫قوم‬

-

‫تازگی
tâzegi
+

‫نئی چیز‬

-

‫گزینه
gozine
+

‫انتخاب‬

-

‫صبر
sabr
+

‫صبر‬

-

‫برنامه ریزی
barnâme rizi
+

‫منصوبہ‬

-

‫مشکل
moshkel
+

‫مسئلہ‬

-

‫حفاظت
hefâzat
+

‫بچاؤ‬

-

‫بازتاب
bâztâb
+

‫انعکاس‬

-

‫جمهوری
jomhoori
+

‫ریپبلک‬

-

‫خطر
khatar
+

‫خطرہ‬

-

‫ایمنی
imeni
+

‫حفاظت‬

-

‫راز
râz
+

‫راز‬

-

‫جنسیّت
jen-siat
+

‫جنس‬

-

‫سایه
sâye
+

‫سایہ‬

-

‫اندازه
andâze
+

‫ناپ / سائز‬

-

‫همبستگی
hambastegi
+

‫یک جہتی‬

-

‫موفقیت
movafaghi-iat
+

‫کامیابی‬

-

‫پشتیبانی
poshtibâni
+

‫سہارا‬

-

‫سنّت
son-nat
+

‫روایت‬

-

‫وزن
vazn
+

‫وزن‬

-
‫مدیریت بازرگانی
modiriat-e bâzargâni
‫انتظامیہ‬

-
‫تبلیغات
tablighât
‫اشتہار‬

-
‫فلش
felesh
‫تیر کا نشان‬

-
‫ممنوعیت
mamnu'iat
‫ممنوع‬

-
‫حرفه
herfe
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
‫مرکز
markaz
‫مرکز‬

-
‫انتخاب
entekhab
‫انتخاب‬

-
‫همکاری
hamkâri
‫ساتھ کام کرنا‬

-
‫رنگ
rang
‫رنگ‬

-
‫تماس
tamâs
‫رابطہ‬

-
‫خطر
khatar
‫خطرہ‬

-
‫اعلام عشق
e'lâme eshgh
‫محبت کا پیغام‬

-
‫کاهش
kâhesh
‫توڑ پھوڑ‬

-
‫تعریف
ta'rif
‫تعریف‬

-
‫تفاوت
tafâvot
‫فرق‬

-
‫سختی
sakhti
‫مشکل‬

-
‫جهت
jahat
‫سمت‬

-
‫کشف
kashf
‫دریافت‬

-
‫نامرتب
nâ moratab
‫بد نظمی‬

-
‫دور
door
‫دور‬

-
‫مسافت
masâfat
‫فاصلہ‬

-
‫تنوع
tanavo'
‫ڈائیورسٹی‬

-
‫تلاش
talâsh
‫کوشش‬

-
‫اکتشاف
ekteshâf
‫تلاش‬

-
‫سقوط
soghoot
‫گرنا / زوال‬

-
‫نیرو
niroo
‫قوت‬

-
‫عطر
atr
‫خوشبو‬

-
‫آزادی
âzâdi
‫آزادی‬

-
‫شبح
shabah
‫بھوت‬

-
‫نیمه
nime
‫آدھا‬

-
‫ارتفاع
ertefâ'
‫اونچائی‬

-
‫کمک
komak
‫مدد‬

-
‫مخفی گاه
makhfi gâh
‫چھپنے کی جگہ‬

-
‫میهن
mihan
‫وطن‬

-
‫بهداشت
behdâsht
‫صفائی‬

-
‫نظر
nazar
‫خیال‬

-
‫توهّم
tavah-hom
‫فریب نظر‬

-
‫تخیّل
takha-iol
‫تصور‬

-
‫هوش
hoosh
‫ذہانت‬

-
‫دعوت
da'vat
‫دعوت‬

-
‫عدالت
edâlat
‫انصاف‬

-
‫نور
noor
‫روشنی‬

-
‫نگاه
negâh
‫نظر‬

-
‫زیان
ziân
‫نقصان‬

-
‫بزرگ نمایی
bozorg namâ-i
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
‫اشتباه
eshtebâh
‫غلطی‬

-
‫قتل
ghatl
‫قتل‬

-
‫ملّت
mel-lat
‫قوم‬

-
‫تازگی
tâzegi
‫نئی چیز‬

-
‫گزینه
gozine
‫انتخاب‬

-
‫صبر
sabr
‫صبر‬

-
‫برنامه ریزی
barnâme rizi
‫منصوبہ‬

-
‫مشکل
moshkel
‫مسئلہ‬

-
‫حفاظت
hefâzat
‫بچاؤ‬

-
‫بازتاب
bâztâb
‫انعکاس‬

-
‫جمهوری
jomhoori
‫ریپبلک‬

-
‫خطر
khatar
‫خطرہ‬

-
‫ایمنی
imeni
‫حفاظت‬

-
‫راز
râz
‫راز‬

-
‫جنسیّت
jen-siat
‫جنس‬

-
‫سایه
sâye
‫سایہ‬

-
‫اندازه
andâze
‫ناپ / سائز‬

-
‫همبستگی
hambastegi
‫یک جہتی‬

-
‫موفقیت
movafaghi-iat
‫کامیابی‬

-
‫پشتیبانی
poshtibâni
‫سہارا‬

-
‫سنّت
son-nat
‫روایت‬

-
‫وزن
vazn
‫وزن‬