‫پیکنگ‬     
Imballaggio

-

il foglio di alluminio

‫الیمونیم کے ورق‬

-

la botte

‫ڈرم‬

-

il cestino

‫باسکٹ‬

-

la bottiglia

‫بوتل‬

-

il pacchetto

‫باکس‬

-

la scatola di cioccolatini

‫چوکلیٹ کا باکس‬

-

il cartone

‫گتہ‬

-

il contenuto

‫مواد‬

-

la cassa

‫باکس‬

-

la busta

‫لفافہ‬

-

i nodi

‫گرہ‬

-

la scatola in metallo

‫لوہے کی پیٹی‬

-

il barile

‫تیل کا ڈرم‬

-

l'imballaggio

‫پیکنگ‬

-

la carta

‫کاغذ‬

-

il sacchetto di carta

‫کاغذ کا تھیلا‬

-

la plastica

‫پلاسٹک‬

-

lo lattina

‫ٹن‬

-

la borsetta

‫تھیلا‬

-

il barile di vino

‫وائن کا ڈرم‬

-

la bottiglia di vino

‫وائن کی بوتل‬

-

la scatola di legno

‫لکڑی کی پیٹی‬

-
il foglio di alluminio
‫الیمونیم کے ورق‬

-
la botte
‫ڈرم‬

-
il cestino
‫باسکٹ‬

-
la bottiglia
‫بوتل‬

-
il pacchetto
‫باکس‬

-
la scatola di cioccolatini
‫چوکلیٹ کا باکس‬

-
il cartone
‫گتہ‬

-
il contenuto
‫مواد‬

-
la cassa
‫باکس‬

-
la busta
‫لفافہ‬

-
i nodi
‫گرہ‬

-
la scatola in metallo
‫لوہے کی پیٹی‬

-
il barile
‫تیل کا ڈرم‬

-
l'imballaggio
‫پیکنگ‬

-
la carta
‫کاغذ‬

-
il sacchetto di carta
‫کاغذ کا تھیلا‬

-
la plastica
‫پلاسٹک‬

-
lo lattina
‫ٹن‬

-
la borsetta
‫تھیلا‬

-
il barile di vino
‫وائن کا ڈرم‬

-
la bottiglia di vino
‫وائن کی بوتل‬

-
la scatola di legno
‫لکڑی کی پیٹی‬