‫قدرت‬     
Natura

-

l'arco +

‫قوس‬

-

il fienile +

‫کھلیان‬

-

la baia +

‫خلیج‬

-

la spiaggia +

‫ساحل‬

-

la bolla +

‫بلبلہ‬

-

la grotta +

‫غار‬

-

la fattoria +

‫فارم ہاؤس‬

-

il fuoco +

‫آگ‬

-

l'impronta +

‫پاؤں کے نشان‬

-

il globo +

‫گلوب‬

-

il raccolto +

‫فصل کی کٹائی‬

-

la balla di fieno +

‫گٹھا‬

-

il lago +

‫جھیل‬

-

la foglia +

‫پتہ‬

-

la montagna +

‫پہاڑ‬

-

l'oceano +

‫سمندر‬

-

il panorama +

‫گردو پیش کے مناظر‬

-

le roccie +

‫چٹان‬

-

la sorgente +

‫چشمہ‬

-

la palude +

‫دلدل‬

-

l'albero +

‫درخت‬

-

il tronco d'albero +

‫درخت کا تنا‬

-

la valle +

‫وادی‬

-

la vista +

‫منظر‬

-

il getto d'acqua +

‫ترائی کرنے کا نل‬

-

la cascata +

‫آبشار‬

-

l'onda +

‫لہریں‬

-
l'arco
‫قوس‬

-
il fienile
‫کھلیان‬

-
la baia
‫خلیج‬

-
la spiaggia
‫ساحل‬

-
la bolla
‫بلبلہ‬

-
la grotta
‫غار‬

-
la fattoria
‫فارم ہاؤس‬

-
il fuoco
‫آگ‬

-
l'impronta
‫پاؤں کے نشان‬

-
il globo
‫گلوب‬

-
il raccolto
‫فصل کی کٹائی‬

-
la balla di fieno
‫گٹھا‬

-
il lago
‫جھیل‬

-
la foglia
‫پتہ‬

-
la montagna
‫پہاڑ‬

-
l'oceano
‫سمندر‬

-
il panorama
‫گردو پیش کے مناظر‬

-
le roccie
‫چٹان‬

-
la sorgente
‫چشمہ‬

-
la palude
‫دلدل‬

-
l'albero
‫درخت‬

-
il tronco d'albero
‫درخت کا تنا‬

-
la valle
‫وادی‬

-
la vista
‫منظر‬

-
il getto d'acqua
‫ترائی کرنے کا نل‬

-
la cascata
‫آبشار‬

-
l'onda
‫لہریں‬