‫پودے‬     
Piante

-

il bambù +

‫بانس‬

-

il fiore +

‫پھول‬

-

il mazzo di fiori +

‫پھولوں کا گچھا‬

-

il ramo +

‫شاخ‬

-

la gemma +

‫کلی‬

-

il cactus +

‫کیکٹس‬

-

il trifoglio +

‫سہ شاخہ‬

-

la pigna +

‫مخروطہ‬

-

il fiordaliso +

‫ترنجان‬

-

il croco +

‫ایک قسم کا پودہ‬

-

il narciso +

‫نرگس‬

-

la margherita +

‫ڈیزی‬

-

il dente di leone +

‫ککروندا‬

-

il fiore +

‫پھول‬

-

il fogliame +

‫پتہ‬

-

i cereali +

‫گندم‬

-

l'erba +

‫گھاس‬

-

la crescita +

‫پیداوار‬

-

il giacinto +

‫سنبل کے قسم کا ایک پودا‬

-

il prato +

‫لان‬

-

il giglio +

‫للی‬

-

i semi di lino +

‫السی‬

-

il fungo +

‫کھمبی‬

-

l'olivo +

‫زیتون کا درخت‬

-

la palma +

‫کھجور کا درخت‬

-

la viola del pensiero +

‫بنفشہ کا پھول‬

-

il pesco +

‫آڑو کا درخت‬

-

la pianta +

‫پودہ‬

-

il papavero +

‫پوست‬

-

la radice +

‫جڑ‬

-

la rosa +

‫گلاب‬

-

il seme +

‫بیج‬

-

il bucaneve +

‫گل حسرت‬

-

il girasole +

‫سورج مکھی‬

-

la spina +

‫کانٹا‬

-

il tronco +

‫تنا‬

-

il tulipano +

‫گل لالہ‬

-

la ninfea +

‫نیلوفر‬

-

il grano +

‫گندم‬

-
il bambù
‫بانس‬

-
il fiore
‫پھول‬

-
il mazzo di fiori
‫پھولوں کا گچھا‬

-
il ramo
‫شاخ‬

-
la gemma
‫کلی‬

-
il cactus
‫کیکٹس‬

-
il trifoglio
‫سہ شاخہ‬

-
la pigna
‫مخروطہ‬

-
il fiordaliso
‫ترنجان‬

-
il croco
‫ایک قسم کا پودہ‬

-
il narciso
‫نرگس‬

-
la margherita
‫ڈیزی‬

-
il dente di leone
‫ککروندا‬

-
il fiore
‫پھول‬

-
il fogliame
‫پتہ‬

-
i cereali
‫گندم‬

-
l'erba
‫گھاس‬

-
la crescita
‫پیداوار‬

-
il giacinto
‫سنبل کے قسم کا ایک پودا‬

-
il prato
‫لان‬

-
il giglio
‫للی‬

-
i semi di lino
‫السی‬

-
il fungo
‫کھمبی‬

-
l'olivo
‫زیتون کا درخت‬

-
la palma
‫کھجور کا درخت‬

-
la viola del pensiero
‫بنفشہ کا پھول‬

-
il pesco
‫آڑو کا درخت‬

-
la pianta
‫پودہ‬

-
il papavero
‫پوست‬

-
la radice
‫جڑ‬

-
la rosa
‫گلاب‬

-
il seme
‫بیج‬

-
il bucaneve
‫گل حسرت‬

-
il girasole
‫سورج مکھی‬

-
la spina
‫کانٹا‬

-
il tronco
‫تنا‬

-
il tulipano
‫گل لالہ‬

-
la ninfea
‫نیلوفر‬

-
il grano
‫گندم‬