‫ذہنی پیرائے‬     
Termini astratti

-

l'amministrazione +

‫انتظامیہ‬

-

la pubblicità +

‫اشتہار‬

-

la freccia +

‫تیر کا نشان‬

-

il divieto +

‫ممنوع‬

-

la carriera +

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

il centro +

‫مرکز‬

-

la scelta +

‫انتخاب‬

-

la collaborazione +

‫ساتھ کام کرنا‬

-

il colore +

‫رنگ‬

-

il contatto +

‫رابطہ‬

-

il pericolo +

‫خطرہ‬

-

la dichiarazione d'amore +

‫محبت کا پیغام‬

-

la decadenza +

‫توڑ پھوڑ‬

-

la definizione +

‫تعریف‬

-

la differenza +

‫فرق‬

-

la difficoltà +

‫مشکل‬

-

la direzione +

‫سمت‬

-

la scoperta +

‫دریافت‬

-

il disordine +

‫بد نظمی‬

-

la lontananza +

‫دور‬

-

la distanza +

‫فاصلہ‬

-

la varietà +

‫ڈائیورسٹی‬

-

lo sforzo +

‫کوشش‬

-

l'esplorazione +

‫تلاش‬

-

la caduta +

‫گرنا / زوال‬

-

la forza +

‫قوت‬

-

la fragranza +

‫خوشبو‬

-

la libertà +

‫آزادی‬

-

il fantasma +

‫بھوت‬

-

il mezzo +

‫آدھا‬

-

l'altezza +

‫اونچائی‬

-

l'aiuto +

‫مدد‬

-

il rifugio +

‫چھپنے کی جگہ‬

-

la patria +

‫وطن‬

-

l'igiene +

‫صفائی‬

-

l'idea +

‫خیال‬

-

l'illusione +

‫فریب نظر‬

-

l'immaginazione +

‫تصور‬

-

l'intelligenza +

‫ذہانت‬

-

l'invito +

‫دعوت‬

-

la giustizia +

‫انصاف‬

-

la luce +

‫روشنی‬

-

lo sguardo +

‫نظر‬

-

la perdita +

‫نقصان‬

-

l'ingrandimento +

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

l'errore +

‫غلطی‬

-

l'omicidio +

‫قتل‬

-

la nazione +

‫قوم‬

-

la novità +

‫نئی چیز‬

-

le possibilità +

‫انتخاب‬

-

la pazienza +

‫صبر‬

-

la pianificazione +

‫منصوبہ‬

-

il problema +

‫مسئلہ‬

-

la protezione +

‫بچاؤ‬

-

il riflesso +

‫انعکاس‬

-

la repubblica +

‫ریپبلک‬

-

il rischio +

‫خطرہ‬

-

la sicurezza +

‫حفاظت‬

-

il segreto +

‫راز‬

-

il sesso +

‫جنس‬

-

l'ombra +

‫سایہ‬

-

la misura +

‫ناپ / سائز‬

-

la solidarietà +

‫یک جہتی‬

-

il successo +

‫کامیابی‬

-

l'aiuto +

‫سہارا‬

-

la tradizione +

‫روایت‬

-

il peso +

‫وزن‬

-
l'amministrazione
‫انتظامیہ‬

-
la pubblicità
‫اشتہار‬

-
la freccia
‫تیر کا نشان‬

-
il divieto
‫ممنوع‬

-
la carriera
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
il centro
‫مرکز‬

-
la scelta
‫انتخاب‬

-
la collaborazione
‫ساتھ کام کرنا‬

-
il colore
‫رنگ‬

-
il contatto
‫رابطہ‬

-
il pericolo
‫خطرہ‬

-
la dichiarazione d'amore
‫محبت کا پیغام‬

-
la decadenza
‫توڑ پھوڑ‬

-
la definizione
‫تعریف‬

-
la differenza
‫فرق‬

-
la difficoltà
‫مشکل‬

-
la direzione
‫سمت‬

-
la scoperta
‫دریافت‬

-
il disordine
‫بد نظمی‬

-
la lontananza
‫دور‬

-
la distanza
‫فاصلہ‬

-
la varietà
‫ڈائیورسٹی‬

-
lo sforzo
‫کوشش‬

-
l'esplorazione
‫تلاش‬

-
la caduta
‫گرنا / زوال‬

-
la forza
‫قوت‬

-
la fragranza
‫خوشبو‬

-
la libertà
‫آزادی‬

-
il fantasma
‫بھوت‬

-
il mezzo
‫آدھا‬

-
l'altezza
‫اونچائی‬

-
l'aiuto
‫مدد‬

-
il rifugio
‫چھپنے کی جگہ‬

-
la patria
‫وطن‬

-
l'igiene
‫صفائی‬

-
l'idea
‫خیال‬

-
l'illusione
‫فریب نظر‬

-
l'immaginazione
‫تصور‬

-
l'intelligenza
‫ذہانت‬

-
l'invito
‫دعوت‬

-
la giustizia
‫انصاف‬

-
la luce
‫روشنی‬

-
lo sguardo
‫نظر‬

-
la perdita
‫نقصان‬

-
l'ingrandimento
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
l'errore
‫غلطی‬

-
l'omicidio
‫قتل‬

-
la nazione
‫قوم‬

-
la novità
‫نئی چیز‬

-
le possibilità
‫انتخاب‬

-
la pazienza
‫صبر‬

-
la pianificazione
‫منصوبہ‬

-
il problema
‫مسئلہ‬

-
la protezione
‫بچاؤ‬

-
il riflesso
‫انعکاس‬

-
la repubblica
‫ریپبلک‬

-
il rischio
‫خطرہ‬

-
la sicurezza
‫حفاظت‬

-
il segreto
‫راز‬

-
il sesso
‫جنس‬

-
l'ombra
‫سایہ‬

-
la misura
‫ناپ / سائز‬

-
la solidarietà
‫یک جہتی‬

-
il successo
‫کامیابی‬

-
l'aiuto
‫سہارا‬

-
la tradizione
‫روایت‬

-
il peso
‫وزن‬