‫اشیائے ضروری‬     
Materiali

-

l'ottone

‫پیتل‬

-

il cemento

‫سیمنٹ‬

-

la ceramica

‫چینی‬

-

la tela

‫کپڑا‬

-

il tessuto

‫کپڑا / مواد‬

-

il cotone

‫کپاس‬

-

il cristallo

‫کرسٹل‬

-

la sporcizia

‫گندگی‬

-

la colla

‫گوند‬

-

la pelle

‫چمڑا‬

-

il metallo

‫دھات‬

-

l'olio

‫تیل‬

-

la polvere

‫پوڈر‬

-

il sale

‫نمک‬

-

la sabbia

‫ریت‬

-

il rottame

‫کباڑ‬

-

l'argento

‫چاندی‬

-

la pietra

‫پتھر‬

-

la paglia

‫سوکھی گھاس‬

-

il legno

‫لکڑی‬

-

la lana

‫اون‬

-
l'ottone
‫پیتل‬

-
il cemento
‫سیمنٹ‬

-
la ceramica
‫چینی‬

-
la tela
‫کپڑا‬

-
il tessuto
‫کپڑا / مواد‬

-
il cotone
‫کپاس‬

-
il cristallo
‫کرسٹل‬

-
la sporcizia
‫گندگی‬

-
la colla
‫گوند‬

-
la pelle
‫چمڑا‬

-
il metallo
‫دھات‬

-
l'olio
‫تیل‬

-
la polvere
‫پوڈر‬

-
il sale
‫نمک‬

-
la sabbia
‫ریت‬

-
il rottame
‫کباڑ‬

-
l'argento
‫چاندی‬

-
la pietra
‫پتھر‬

-
la paglia
‫سوکھی گھاس‬

-
il legno
‫لکڑی‬

-
la lana
‫اون‬