‫اشیائے ضروری‬     
Materiali

-

l'ottone +

‫پیتل‬

-

il cemento +

‫سیمنٹ‬

-

la ceramica +

‫چینی‬

-

la tela +

‫کپڑا‬

-

il tessuto +

‫کپڑا / مواد‬

-

il cotone +

‫کپاس‬

-

il cristallo +

‫کرسٹل‬

-

la sporcizia +

‫گندگی‬

-

la colla +

‫گوند‬

-

la pelle +

‫چمڑا‬

-

il metallo +

‫دھات‬

-

l'olio +

‫تیل‬

-

la polvere +

‫پوڈر‬

-

il sale +

‫نمک‬

-

la sabbia +

‫ریت‬

-

il rottame +

‫کباڑ‬

-

l'argento +

‫چاندی‬

-

la pietra +

‫پتھر‬

-

la paglia +

‫سوکھی گھاس‬

-

il legno +

‫لکڑی‬

-

la lana +

‫اون‬

-
l'ottone
‫پیتل‬

-
il cemento
‫سیمنٹ‬

-
la ceramica
‫چینی‬

-
la tela
‫کپڑا‬

-
il tessuto
‫کپڑا / مواد‬

-
il cotone
‫کپاس‬

-
il cristallo
‫کرسٹل‬

-
la sporcizia
‫گندگی‬

-
la colla
‫گوند‬

-
la pelle
‫چمڑا‬

-
il metallo
‫دھات‬

-
l'olio
‫تیل‬

-
la polvere
‫پوڈر‬

-
il sale
‫نمک‬

-
la sabbia
‫ریت‬

-
il rottame
‫کباڑ‬

-
l'argento
‫چاندی‬

-
la pietra
‫پتھر‬

-
la paglia
‫سوکھی گھاس‬

-
il legno
‫لکڑی‬

-
la lana
‫اون‬