‫فنون لطیفہ / آرٹ‬     
Arte

-

l'applauso +

‫تالی‬

-

l'arte +

‫فن‬

-

l'inchino +

‫جھکنا‬

-

il pennello +

‫برش‬

-

il libro da colorare +

‫ڈراینگ کی کاپی‬

-

la ballerina +

‫ناچنے والی / رقاصہ‬

-

il disegno +

‫ڈرائینگ‬

-

la galleria d'arte +

‫گیلری‬

-

la vetrata +

‫شیشے کی کھڑکی‬

-

il graffito +

‫گرافیٹی‬

-

l'artigianato +

‫دستکاری‬

-

il mosaico +

‫موزائک‬

-

l'affresco +

‫دیواروں پر نقش ونگار‬

-

il museo +

‫میوزیم‬

-

l'esecuzione +

‫مظاہرا‬

-

il quadro +

‫تصویر‬

-

la poesia +

‫نظم‬

-

la scultura +

‫مجسمہ‬

-

l'inno +

‫گانا‬

-

la statua +

‫مجسمہ‬

-

l'acquerello +

‫رنگ / واٹر کلر‬

-
l'applauso
‫تالی‬

-
l'arte
‫فن‬

-
l'inchino
‫جھکنا‬

-
il pennello
‫برش‬

-
il libro da colorare
‫ڈراینگ کی کاپی‬

-
la ballerina
‫ناچنے والی / رقاصہ‬

-
il disegno
‫ڈرائینگ‬

-
la galleria d'arte
‫گیلری‬

-
la vetrata
‫شیشے کی کھڑکی‬

-
il graffito
‫گرافیٹی‬

-
l'artigianato
‫دستکاری‬

-
il mosaico
‫موزائک‬

-
l'affresco
‫دیواروں پر نقش ونگار‬

-
il museo
‫میوزیم‬

-
l'esecuzione
‫مظاہرا‬

-
il quadro
‫تصویر‬

-
la poesia
‫نظم‬

-
la scultura
‫مجسمہ‬

-
l'inno
‫گانا‬

-
la statua
‫مجسمہ‬

-
l'acquerello
‫رنگ / واٹر کلر‬